Drogownictwo jest jedną z wielu obecnie dziedzin, które dynamicznie wdrażają nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Zapoznanie się z nimi umożliwiają różnego rodzaju branżowe konferencje, sympozja, konwenty. W lutym 2016 roku w Białowieży odbyło się VIII Seminarium Techniczne pod hasłem „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”. Zaproszeni goście – w tym przedstawiciele naszego ZDW – uczestniczyli w prelekcjach traktujących między innymi o: wieloletnich planach rozwoju sieci drogowej (na podstawie województwa podlaskiego), materiałach i nawierzchniach drogowych, zagadnieniach geotechnicznych i obiektach inżynierskich, o problematyce inżynierii ruchu drogowego i projektowania dróg, o nowych rozwiązaniach w zakresie konstruowania nawierzchni drogowych. Poruszono również zagadnienia prawno-administracyjne i ochrony środowiska w budownictwie drogowym. Prelekcjom towarzyszyły dyskusje, jak również wystąpienia promocyjne firm działających w branży drogowej.

seminarium bialowieza1024