W związku z koniecznością Rozbudowy obiektu mostowego na rzece Bauda, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 dniu 18.11.2019 r. zostanie zamknięty przejazd drogą 504 na odcinku pomiędzy Fromborkiem a Braniewem. Zostaną wprowadzone objazdy:
- objazd drogą krajową nr 54 – drogą ekspresową S22 – drogą wojewódzką 504 dla pojazdów powyżej 15t;
- objazd drogą krajową 54 – drogą powiatową PD1165N – drogą wojewódzką nr 505 dla pojazdów do 15t.
Ponowne udostępnienie przejazdu drogą wojewódzką 504 planowane jest w lipcu 2020 r.
Załącznik

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje o planowanym zamknięciu drogi wojewódzkiej nr 504 w km 24+675,20 na czas budowy przepustu drogowego PZMz-05 w okresie 06.11.2019 – 17.11.2019 r.
Za utrudnienia przepraszamy.


 

W związku z realizacją zadania pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy M.Zientary – Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy” informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym. Planowany termin realizacji zadania do 30.09.2019r.

 


 

W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork” informujemy o utrudnieniach w ruchu  spowodowanych wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu:

  1. 21+400 - 22+400 (miejscowość Pogrodzie)
  2. 22+719 (ok. 40 metrowy objazd przebudowywanego przepustu PD-03)
  3. 23+100 - 23+400  
  4. 24+400 - 25+400
  5. 27+570 - 27+755 (miejscowość Narusa – objazd obiektu mostowego) 
  6. 28+700 - 29+700 (przed wjazdem do m. Frombork) 

W zależności od postępu robót długość odcinka objętego tymczasową organizacja ruchu będzie dostosowywany do bieżących potrzeb tak, aby zminimalizować uciążliwość dla ruchu drogowego.
Planowany termin zakończenia robót 10.06.2020r.

Informujemy również o utrudnieniach związanych z rozpoczynającą się w miesiącu czerwcu 2019 roku realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo”.

 


 

 

W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo – Wola Lipowska” informujemy o utrudnieniach w ruchu w związku z wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Planowany termin zakończenia robót 10.06.2020r

 

 


 

 

W związku z realizacją inwestycji pt. rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem Leleckim (Grunwaldzki) w km 16+902 drogi woj. nr 642 k/m Lelek,

ruch drogowy zostanie przekierowany objazdem poprzez most tymczasowy. Na odcinku drogi Ryn-Woźnice obowiązuje ograniczenie tonażu do 10t.

Planowany termin zakończenia robót do dn. 31.05.2020r.

 


 

 

W związku z realizacją inwestycji drogowych realizowanych  na drogach wojewódzkich występują utrudnienia:

  

W związku z realizacją inwestycji pn.:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce” od dnia 07.01.2019 r. prowadzona jest wycinka drzew. Obecnie wycinka trwa na odcinku Pieniężno – Górowo Iławeckie, na którym została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.


Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

 


 

W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork” informujemy o utrudnieniach w ruchu w związku z wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu:

m. Pogrodzie w km 21+346 (początek zakresu) – 22+000 (rejon zatoki autobusowej strona L),
Zakres zdjęcia humusu po lewej stronie km 23+140 – 23+440.
Objazd obiektu mostowego w m. Narusa km. 27+570 – 27+755.

W zależności od postępu robót długość odcinka objętego tymczasową organizacja ruchu będzie dostosowywana do bieżących potrzeb tak, aby zminimalizować uciążliwość dla ruchu drogowego.

Planowany termin zakończenia robót 10.06.2020r.

 

 


 

 

od dnia 24.06.2019 r. od godz. 8.00 został zamknięty przejazd kolejowy w msc. Nidzica na ul. Działdowskiej w związku z przebudową linii kolejowej Olsztynek-Działdowo. Objazd do msc. Działdowo wyznaczony został przez ul. Olsztyńską do msc. Litwinki i następnie do DW 604 (starodroże DK7). Utrudnienia w ruchu potrwają do dnia 19.07.2019 r. do godz. 15.00.

 

 


Utrudnienia:
1) Remont drogi wojewódzkiej nr 511 k/msc. Górowo Iławeckie od km 13+700 do km 14+603. Roboty budowlane będą trwały do 23.08.2019r.
2) Remont nawierzchni ulicy Kajki w Jezioranach w ciągu dróg wojewódzkich nr 595 i nr 593. Roboty budowlane będą trwały do 06.09.2019r.
3) Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 591 Granica Państwa – Kętrzyn – Mrągowo w miejscowości Winda. Roboty budowlane będą trwały do 30.09.2019r.