Oszczędności powstałe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pozwoliły na dofinansowanie jeszcze w 2015 roku aż siedmiu projektów drogowych. Ostatni odcinek przebudowanej drogi został uroczyście otwarty przez Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina.

ostatni projekt RPO2013 11024

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 544 między Działdowem a Iłowem-Osadą firma Strabag przebudowała w ciągu 5 miesięcy. Projekt obejmował modernizację 10-kilometrowego odcinka. Koszt inwestycji to ponad 17 mln zł. 15,4 mln zł pochodziło z funduszy unijnych, ponad 1,5 mln zł wygospodarowały jednostki samorządu terytorialnego (Powiat Działdowski, Gmina Iłowo--Osada, Gmina Działdowo, Miasto Działdowo, Gmina Płośnica) oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie.
Projekt stanowi dowiązanie do projektów realizowanych
w ubiegłych latach:
– w Działdowie do projektu unijnego realizowanego
w latach 2014-2015 pn.: „Rozbudowa dw nr 544 na odcinku Lidzbark – Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka”
– w msc. Iłowo-Wieś do wyremontowanego w latach 2011-2013 odcinka drogi wojewódzkiej nr 544.
Otwarcie zmodernizowanego odcinka, które miało miejsce 18 stycznia 2016r., było również okazją
do przekazania dzieciom ze szkoły w Narzymiu elementów odblaskowych ufundowanych przez firmę Strabag. Nastąpiło to w ramach projektu Przyjazna Droga prowadzonego kolejny już rok przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Głównym założeniem programu jest ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków na drogach wojewódzkich poprzez zastosowanie tradycyjnych i niekonwencjonalnych środków inżynierskich, jak również działania prewencyjne wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

****
Wszystkie zrealizowane w 2015 roku projekty na drogach wojewódzkich, które zostały wybrane
w konkursie do dofinansowania z oszczędności w RPO WiM, to:
1. Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński – Redy,
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo – Rychliki,
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 591 relacji granica państwa – Kętrzyn – Mrągowo koło msc. Łazdoje pomiędzy km 42+600 a km 43+600,
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 w msc. Zgniłocha pomiędzy km 26+400 a km 27+400,
5. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 530 wraz z chodnikiem w msc. Łukta,
6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń – Rekownica,
7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo- Iłowo-Osada

ostatni projekt RPO2013 21024