Europejska konferencja z udziałem ZDW Olsztyn

konferencja1

Niemieckie miasto Darmstadt było w dniach 28-29 września 2015 r. siedzibą 8. Forum wymiany doświadczeń na temat diagnostyki stanu nawierzchni i zarządzania utrzymaniem dróg. W tej międzynarodowej konferencji swój udział zaznaczył również Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

 

Tematem wiodącym forum była diagnostyka stanu nawierzchni i zarządzania utrzymaniem dróg. Wypowiedziało się wielu renomowanych specjalistów i przedstawicieli administracji drogowej różnego szczebla: Federalnego Ministerstwa, Federalnego Urzędu Drogownictwa (BASt), ministerstw i władz krajów związkowych, a także powiatów i gmin, przybyli liczni goście z zagranicy, głównie z sąsiednich krajów – z Polski i Austrii. Podstawy i możliwości oceny stanu nawierzchni omawiano zatem z różnych perspektyw, zarówno z poziom administracji rządowej i dróg głównych, jak i z poziomu zarządzania drogami powiatowymi, gminnymi i siecią dróg obszarów zurbanizowanych.


Z dużym zainteresowaniem spotkały się prelekcje gości z zagranicy. m.in. z Austrii i Portugalii. Z Polski zostały wygłoszone dwa bardzo interesujące wykłady o zarządzaniu utrzymaniem dróg wojewódzkich – Zbigniew Tabor, Dyrektor Śląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Agnieszka Kowalewska
z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przedstawili bardzo innowacyjne podejścia do zarządzania utrzymaniem sieci drogowych. Należy podkreślić, że jesteśmy jednym z dwóch administratorów dróg w Polsce, którzy wdrożyli diagnostykę sieci drogowej na poziomie światowym. Dołączamy dzięki temu do grona europejskich zarządców, którzy system ten przetestowali i możemy i dzielić się doświadczeniami na arenie międzynarodowej.konferencja3