maraton1a

Maraton wieńczący międzynarodową współpracę Dobra zabawa w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji, szansa na wymianę doświadczeń, wzajemne poznanie, jak również zaprezentowanie efektów współpracy transgranicznej, takie cele przyświecały wspólnej transgranicznej inicjatywie.

maraton2a26 września 2015r. litewskie uzdrowisko Nida, uroczo położone na Mierzei Kurońskiej, stało się stolicą biegaczy. W II Biegu Współpracy Europejskiej wzięło udział 167 osób, w tym 49 zaangażowanych we wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, jak również innych transgranicznych programów. Uczestnicy biegu to osoby reprezentujące Beneficjentów, Partnerów, Wspólne Władze Zarządzające, Władze Krajowe, Wspólne Sekretariaty Techniczne i ich Filiepochodzące z 4 państw: Litwy, Polski, Rosji i Łotwy.


Bieg przeprowadzono na dystansie 5,4 km w ramach tradycyjnego półmaratonu w Nidzie, odbywającego się w trakcie Europejskiego Dnia Współpracy, obchodzonego w całej Europie po raz czwarty. Po zsumowaniu odległości przebytych przez wszystkich uczestników maratonu, osiągnięto imponujący dystans przekraczający 900 km, pokonany na rzecz Współpracy Europejskiej.

maraton3a

 

 

 

 

Swój wkład w „podbijaniu dystansu” mieli również zaproszeni pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Magdalena Mazuchowska, Tomasz Pawlikowski i Roland Wiejek. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013 ZDW realizował projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Kętrzyn-Mrągowo.
Nidzki maraton był doskonałą okazją do spotkania entuzjastów zdrowego trybu życia i jednocześnie osób związanych ze wspólną realizacją programów międzynarodowych.