Inowrocław Crash testy 02-07-2015

Zarząd Dróg Wojewódzkich stawia na bezpieczeństwo na drogach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie podczas Konferencji Polska Wizja Zero, poświęconej zagadnieniom związanych
z bezpieczeństwem na drogach połączonej z Crash testami, przedstawił swój program zminimalizowania licznych wypadków drogowych.

crastest prezentacja302Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w dniach 24-25 czerwca br. uczestniczył w Konferencji pn. „Polska Wizja Zero” zorganizowanej w Inowrocławiu. Podczas konferencji Eksperci z zakresu infrastruktury drogowej, utrzymania dróg, zarządzania ruchem, bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przedstawiciele świata nauki reprezentujący uczelnie i instytuty naukowe przedstawili propozycję zmniejszenia ilości wypadków drogowych oraz minimalizację ich skutków. Jednym z prelegentów był Pan Tomasz Radzikowski Kierownik Zespołu Inżynierii Ruchu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, który w swoim referacie przedstawił jakie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.crastest auto302 Kluczowym działaniem jest program pn. „Przyjazna droga”, który przewiduje m.in. wykorzystanie niekonwencjonalnych środków oddziaływujących na kierowców, np. obrazów na nawierzchni wykorzystujących złudzenia optyczne. Przedstawione zostały również główne założenia konkursu organizowanego przez ZDW na opracowanie koncepcji innowacyjnego rozwiązania bezpieczeństwa ruchu drogowego chroniącego użytkownika drogi przed skutkami uderzenia w drzewo rosnące w koronie drogi – BUFORSTRADA, który zostanie ogłoszony już tego lata.

Rajd roverowy Green Velo 2015

Kilometry pokonanych tras rowerowych, rejs po pięknych jeziorach mazurskich, uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej, dyskusja podczas seminarium rowerowego – to tylko niektóre z atrakcji, które przewidziano dla uczestników I Rajdu Rowerowego Drogowców.

rajd rowerowy rower320

21-24.06.2015 w Ogonkach koło Węgorzewa odbył się I Rowerowy Rajd Drogowców zorganizowany wspólnie przez Polski Kongres Drogowy oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Rajd, w którym wzięło udział ponad 80 drogowców - pracowników administracji drogowej i firm tej branży z całego kraju, połączono z konferencją pn. "Drogi dla rowerów w komunikacji i turystyce".
Prelegenci omówili zagadnienia związane z projektowaniem ścieżek, etapem realizacji, oznakowaniem tras na przykładzie wschodniego szlaku Green Velo. Poruszono temat bezpieczeństwa ruchu rowerowego, przedstawiono spostrzeżenia użytkowników oraz nawiązano do walorów krajoznawczych szlaku Green Velo.
rajd rowerowy przystan320Termin rajdu zbiegł się z oficjalnym otwarciem pierwszego liczącego 28 km zakończonego odcinka ścieżki rowerowej od granicy z powiatem kętrzyńskim do Gołdapi, zrealizowanego w ramach Projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko- mazurskie”.
W uroczystości otwarcia uczestniczył m.in. Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, członek Zarządu Anna Wasilewska, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Po symbolicznym przecięciu wstęgi w Miejscu Obsługi Rowerzystów w Trygorcie uczestnicy wspólnie przejechali rowerami do Węgorzewa.
Rowerowy rajd drogowców w kolejnych latach będzie organizowany w innych województwach na szlaku Green Velo.

Zielona droga - kwiecień 2015

To już trzecia akcja sadzenia drzew przy drodze wojewódzkiej. Tym razem drogowcy z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie do wspólnego sadzenia zaprosili przedstawicieli Policji, organizacji przyrodniczych i innych chętnych do działania. Wspólnymi siłami posadzono 250 młodych lip drobnolistnych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 527 Florczaki – Bramka.

Czytaj więcej...