II Warmińsko -Mazurskie Forum Drogowe - czas podsumowań i spojrzeń w przyszłość

forumdrogowe11024II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe przeszło do historii. Jednak efekty dyskusji i ustaleń, jakie przyniosła konferencja, miejmy nadzieję oglądać w najbliższej przyszłości. Określenie nowych kierunków rozwoju branży drogowej - taki jest między innymi cel spotkań drogowców z całej Polski.

Konferencję rozpoczęto nietypowo, wernisażem wystawy fotograficznej przygotowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i dedykowanej jako wyraz podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich regionu w latach 2007-2013. „To wystawa oddająca w pełni charakter naszej infrastruktury drogowej wtopionej w niezwykły krajobraz i piękną przyrodę Warmii i Mazur” podumował Marszałek Województwa– Gustaw Marek Brzezin, przekazując głos Januszowi Cichoniowi. Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, korzystając
z obecności tak wielu przedstawicieli branży drogowej, zapowiedział zmiany w rozporządzeniu określającym sieć dróg krajowych i zmianę kwalifikacji drogi krajowej nr 16 do rangi drogi ekspresowej.

Merytoryczną część Forum Drogowego rozpoczęto
5 października powitaniem uczestników przez Wicemarszałek Województwa Wiolettę Śląską-Zyśk, Starostę Powiatu Lidzbarskiego Jana Harhaja oraz Zbigniewa Kotlarka- Prezesa Polskiego Kongresu Drogowego.

forumdrogowe21024Tematem przewodnim konferencji, odbywającej się w pięknym otoczeniu lidzbarskiego zamku, było wykorzystanie lokalnych kruszyw do budowy dróg. Omówiono także zagadnienia nowoczesnych technologii
i materiałów wykorzystywanych w budownictwie drogowym, wpływającymi na jakość dróg, temat wytycznych technicznych oraz luk w polskim systemie tworzenia prawa.
Spotkaniu towarzyszyły duże emocje oraz żywa dyskusja inwestorów, wykonawców, projektantów, producentów, zarządców dróg różnych szczebli, jak również przedstawicieli świata nauki.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Zielona powiatowa droga

11024

Pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie uczestniczyli w sadzeniu drzew przy drodze powiatowej w miejscowości Miłakowo.

 

Pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w41024 dniu 02.10.2015r. wspólnie z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie posadzili drzewa wzdłuż drogi powiatowej nr 1201N. Akcja sadzenia drzew przez drogowców w naszym regionie została rozpropagowana programem ZIELONA DROGA realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie od 2014 roku we współpracy ze wszystkimi Zarządcami Dróg Powiatowych w województwie.

 51024

 Drzewa sadzone są w bezpiecznej odległości od jezdni za rowem odwadniającym, nie stanowiąc zagrożenia dla ruchu drogowego. W piątkowej akcji sadzenia drzew udział wzięli również przedstawiciele władz lokalnych, policji i straży pożarnej.

II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe z artystycznym akcentem

 

Krótkie podsumowanie, odrobina refleksji oraz inne spojrzenie na drogi wojewódzkie regionu.zamek forum 2Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie podsumowuje efekty inwestycji drogowych, zrealizowanych dzięki środkom unijnym oraz symboliczne wkracza w nową perspektywę 2014-2020.

 

 Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie kolejny raz podjęli wspólny wysiłek, organizując II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe, objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina. Tegoroczne spotkanie ponad stu przedstawicieli branży drogowej z całej Polski odbędzie się 4-6 października 2015 r. w Lidzbarku Warmińskim. Tematy wiodące konferencji to wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw w budownictwie drogowym, innowacyjne rozwiązania, technologie i materiały w budownictwie drogowym, wpisujące się w plany rozwoju sieci drogowej Warmii i Mazur w perspektywie na lata 2014-2020.

forum znak1024Konferencję rozpocznie wernisaż wystawy fotograficznej zorganizowanej przez pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie "Warmia i Mazury - zielone i bezpieczne drogi”. Celem wystawy jest  ukazanie piękna dróg wojewódzkich Warmii
i Mazur, podsumowanie efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 i podziękowane wszystkim, dzięki którym możliwa była realizacja inwestycji drogowych.

Merytoryczna część Forum Drogowego rozpocznie się w poniedziałek 5 października o godz. 11, którą zainauguruje Marszałek Województwa, Gustaw Marek Brzezin oraz Prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Zbigniew Kotlarek.

Wystawę można oglądać w dniach 2-6 października w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Stary Ratusz (ul. Stare Miasto 33). Wernisaż z udziałem uczestników II Forum Drogowego, zaproszonych gości oraz wszystkich osób zainteresowanych, zaplanowano na niedzielę
4 października, godz. 16.