Nazwa projektu:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 527 na odcinku Rychliki – Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Lokalizacja:

  • Województwo: warmińsko – mazurskie
  • Powiat: elbląski
  • Gmina: Rychliki

Wartość : 36 296 955,11 zł

Wartość dofinansowania UE: 28 766 473,86 zł

Uchwała w sprawie dofinansowania: Nr 49/661/13/IV z dnia 26.09.2013 r.

Okres realizacji robót budowlanych:

  • rozpoczęcie: 07.03.2013 r.
  • zakończenie: 07.09.2014 r.

Ogólna charakterystyka projektu:

Rozbudowa drogi obejmująca poszerzenie jezdni i korony drogi, przebudowę skrzyżowań, korektę przebiegu trasy w zakresie łuków poziomych i profilu podłużnego, uporządkowanie warunków połączeń z drogami niższych klas oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni.

Długość rozbudowywanego odcinka: 8,06 km.

Zakres rzeczowy:

-        rozbudowa i przebudowa drogi głównej;

-        przebudowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi;

-        budowa zatok autobusowych i parkingu przydrożnego;

-        budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych;

-        budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych oraz publicznych;

-        przebudowa obiektów inżynierskich (przepusty mosty);

-        przebudowa kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;

-        budowa kanalizacji deszczowej;

-        wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

-        nasadzenia kompensacyjne.

Aktualności:

Inwestycja zakończona. W 2014 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie drogi i obiektów.

Trwa 5-letni okres gwarancyjny.

 

Uczestnicy Projektu:

·      Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

·      Wykonawca robót – wycinka drzew: DENDROSERWIS Robert Porębny ul. Drzymały 46, 82-500 Kwidzyn

·      Inżynier Kontraktu: TRANSPROJEKT Gdański Sp. z o.o. ul. Partyzantów 72a, 80-254 Gdańsk

·      Projektant: DRO-KONSULT Sp. z o.o. ul. Pomorska 17 a, 03-101 Warszawa

·      Nadzór autorski: Pracownia Projektowa MID Marcin Dudek ul. Miłosza 17, 80-126 Gdańsk

 

Link na stronę IK: www.dw527-rychliki-jelonki.pl

 

Loading...