Nazwa projektu:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 526 na odcinku Śliwica – Kąty – 2,4 km z przebudową mostu.

 

Lokalizacja:

  • Województwo: warmińsko – mazurskie
  • Powiat: elbląski
  • Gmina: Pasłęk i Rychliki

Wartość :  9 904 053,85 zł

Wartość dofinansowania UE: 5 777 934,21 zł

Uchwała w sprawie dofinansowania: Nr 32/621/10/III z dnia 29.06.2010 r.

Okres realizacji robót budowlanych:

  • rozpoczęcie: 22.11.2010 r.
  • zakończenie: 14.12.2011 r.

Ogólna charakterystyka projektu:

Droga wojewódzka nr 526 położona jest w obszarze Kanału Elbląskiego, prowadzi ruch lokalny i turystyczny do położonej w jej bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej pochylni Kąty - światowej klasy zabytku sztuki hydrotechnicznej, stanowiącego największą atrakcję turystyczną województwa warmińsko-mazurskiego.

Rozbudowa tej drogi miała na celu dostosowanie parametrów technicznych drogi do obecnie obowiązujących przepisów oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów.

W celu podkreślenia zabytkowego charakteru drogi, oprócz nawierzchni bitumicznej zastosowano historyczną i zabytkową nawierzchnię brukowcową.  Zaprojektowano zmienną szerokość jezdni z uwagi na konieczność maksymalnego zachowania alei starych drzew. Projekt objął również remont mostu i przebudowę przepustów zlokalizowanych w ciągu rozbudowywanego odcinka drogi oraz budowę elementów małej architektury - ceglanych wiat, na placu rekreacyjno – widokowym nad Kanałem Elbląskim. W jednej z wiat ustawiono kamienne stoły i ławki, druga służy jako osłona przenośnych toalet.

Obiekt mostowy, część drogi w miejscowości Kąty oraz punkt rekreacyjno-widokowy wykonano wg wymogów Konserwatora Zabytków. Punkt rekreacyjno – widokowy wykonano z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Zakres rzeczowy:

-      wykonanie nawierzchni jezdni – brukowcowej i bitumicznej,

-      przebudowę 2 skrzyżowań,

-      remont zabytkowego mostu nad Kanałem Elbląskim,

-      budowa  2 zatok autobusowych,

-      budowa placu rekreacyjno–widokowego nad Kanałem Elbląskim, z murowanymi wiatami, parkingiem i drogą dojazdową, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych,

-      budowa ciągu pieszo-jezdnego i pieszo- rowerowego,

-      budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kąty,

-      nasadzenia kompensacyjne.

 

Aktualności:

Inwestycja zakończona. W 2012 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie drogi i obiektów.

W 2015 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Wykonania.

Zakończył się 3- letni okres gwarancyjny na drogę, trwa 5-letni okres gwarancyjny na most.

Uczestnicy Projektu:

·      Wykonawca robót budowlanych: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

·      Inżynier Kontraktu: TRANSPROJEKT Gdański Sp. z o.o. ul. Partyzantów 72a, 80-254 Gdańsk

·      Projektant: DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o. ul. Kartuska 422a, 80-125 Gdańsk

 

Link na stronę IK: --------------- (zakończył się IV etap realizacji umowy na nadzór - IK nie prowadzi już strony internetowej)