Nazwa projektu:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 503 na odcinku Elbląg – Tolkmicko – Pogrodzie

Lokalizacja:

  • Województwo: warmińsko – mazurskie
  • Powiat: elbląski
  • Gmina: Elbląg i Tolkmicko

Wartość : 70 671 659,53 zł

Wartość dofinansowania UE: 53 448 679,64 zł

Uchwała w sprawie dofinansowania: Nr 62/1187/10/IV z dnia 21.12.2010 r. z późniejszymi zmianami

Okres realizacji robót budowlanych:

  • rozpoczęcie: 05.04.2012 r.
  • zakończenie: 01.07.2014 r.

Ogólna charakterystyka projektu:

Rozbudowa istniejącej drogi bez zmiany jej przebiegu, obejmująca wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni oraz kompleksowe uporządkowanie odwodnienia wraz z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa.

Długość rozbudowanego odcinka drogi: 24,32 km.

 

Zakres rzeczowy:

-        poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi;

-        przebudowa skrzyżowań;

-        budowa zatok autobusowych;

-        budowa chodników lub ciągów pieszo-rowerowych na terenie miejscowości;

-        oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów drogowych;

-        budowa lub rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowościach;

-        przebudowa przepustów pod droga;

-        rozebranie istniejących i budowa nowych obiektów inżynierskich (6 mostów i 2 wiadukty ekologiczne);

-        przebudowa kolizji elektroenergetycznych, teletechnicznych i wodociągowych;  

-        wycinka drzew kolidujących z realizacją inwestycji;

-        utworzenie tzw. „Parku pachnicowego” stanowiącego siedliska zastępcze dla pachnicy dębowej przeniesionej z wyciętych drzew;

-        budowa mikrotuneli dla żab i małych ssaków wraz z systemem listew naprowadzających;

-        wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego drogi;

-        nasadzenia kompensacyjne.

 

Aktualności:

Inwestycja zakończona. W 2014 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie drogi i obiektów.

Trwa 5-letni okres gwarancyjny.

Uczestnicy Projektu:

·      Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum firm: FCC Construccion S.A. Av. General Peron 36, Madrid 28020, Hiszpania i Grupa Finansowa Cargo Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 52-580 Wojkowice

·      Inżynier Kontraktu: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A, ul. Jagiellońska 88, B.51BC lok. 36, 03-215 Warszawa

·      Projektant: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk

 

503 Kadyny w trakcie robót1024

 

503 Poczatek odcinkna przed rozbudową1024

 

41024

 

 

SAM 00381024

 

 

MAPA ORIENTACYJNA PRZEBUDOWY DW 503

Loading...

 

 

Link na stronę IK: www.dw503-elblag-pogrodzie.pl