LogoProgReg

 

Nazwa projektu:
„Rozbudowa  drogi wojewódzkiej Nr 598 w m. Zgniłocha pomiędzy km 26+400 a km 27+400”  

Lokalizacja:

  • Województwo: warmińsko – mazurskie
  • Powiat: olsztyński
  • Gmina: Purda

Wartość :  2 603 347,15 zł
Wartość dofinansowania UE: 2 348 303,39 zł
Uchwała w sprawie dofinansowania: Nr 18/201/15/V z dnia 31.03.2015 r.
Okres realizacji robót budowlanych:

  • rozpoczęcie: 14.07.2014 r.
  • zakończenie: 07.11.2014 r.

Ogólna charakterystyka projektu:
Poszerzenie jezdni do normatywnej szerokości, budowa nawierzchni jezdni i chodników, przebudowa skrzyżowań, budowa kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych i zjazdów, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzenie zieleni,
Długość rozbudowanego odcinka drogi: 0,79 km.

Aktualności:
Droga oddana do użytkowania.

Uczestnicy Projektu:

  • Wykonawca robót budowlanych: PBDiM Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  • Nadzór (roboty kanalizacyjne): BUD-MIR COMPLEX Mirosław Woźniak ul. Chabrowa 16, Łęgajny, 11-010 Barczewo
  • Nadzór (roboty telekomunikacyjne): PG Projekt Daniel Świeciak, ul. Jeziorna 11b, 10-852 Olsztyn