Nazwa projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 relacji Gr. Państwa – Kętrzyn – Mrągowo koło msc. Łazdoje  pomiędzy km 42+600 a km 43+600”  

 

Lokalizacja:

  • Województwo: warmińsko – mazurskie
  • Powiat: kętrzyński
  • Gmina: Kętrzyn
  • Miejscowość : Łazdoje

Wartość :  2 042 098,22 zł

Wartość dofinansowania UE: 1 936 838,35 zł

Uchwała w sprawie dofinansowania: Nr 18/200/15/V z dnia 31.03.2015 r.

Okres realizacji robót budowlanych:

  • rozpoczęcie: 23.09.2014 r.
  • zakończenie: 30.05.2015 r.

Ogólna charakterystyka projektu:

 Wzmocnienie konstrukcji jezdni, budowa chodnika z kostki betonowej, remont przepustów, odwodnienie korpusu drogowego, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ,budowa zatoki autobusowej

Długość rozbudowanego odcinka drogi: 0,99 km.

 

Aktualności:

 

Uczestnicy Projektu:

  •  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. ul. Lokalna 2,   07-410  Ostrołęka

·        Inspektor nadzoru :  PRI Budomar  ul. Jagiełły  24 ,  11-500  Giżycko