<!doctype html>Untitled Document

Nazwa projektu:
„Wzmocnienie  konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 530 wraz z chodnikiem w msc. Łukta” Lokalizacja:

  • Województwo: warmińsko – mazurskie
  • Powiat: elbląski
  • Gmina: Łukta

Wartość : 1 601 444,41 zł
Wartość dofinansowania UE: 1 296 809,62 zł
Uchwała w sprawie dofinansowania: Nr 18/202/15/V z dnia 31.03.2015 r.
Okres realizacji robót budowlanych:

  • rozpoczęcie: 08.09.2014 r.
  • zakończenie: 15.06.2015 r.

Ogólna charakterystyka projektu:
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi - zwiększenie nośności do 80kN/oś, odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej oraz budowa chodnika i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.   Długość rozbudowanego odcinka drogi: 0,7 km.

Aktualności:
Budowa kanalizacji deszczowej zakończona, w trakcie realizacji roboty drogowe. 

Uczestnicy Projektu:

  • Wykonawca robót budowlanych:

- roboty drogowe: Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10,05-800 Pruszków
- kanalizacja deszczowa: Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa  „PYZAK” Mirosław Pyzak ul. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński

  • Nadzór (roboty kanalizacyjne): Usługi Inżynierskie, Roboty Drogowe Jan Budziński ul. 22 lipca 39, 11-015 Olsztynek
  • Nadzór (roboty drogowe): Synowiec Andrzej Zakład Usługowy "S.A.-B.U.D", Gil Mały 2a, 14-140 Miłomłyn