loga

 

 

 

OPIS PROJEKTU DW 527 Kwietniewo - Rychliki 

 

 

 

Nazwa projektu:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo - Rychliki”  

Lokalizacja:

  • Województwo: warmińsko – mazurskie
  • Powiat: elbląski
  • Gmina: Rychliki

Wartość:  13 244 723,28 zł

Wartość dofinansowania UE: 11 592 075,89 zł

Uchwała w sprawie dofinansowania: Nr 16/252/16/V z dnia 15.03.2016 r.

Okres realizacji robót budowlanych:

  • rozpoczęcie:  15.07.2015 r.
  • zakończenie: 15.12.2015 r.

Ogólna charakterystyka projektu:

W ramach zadania w granicach miejscowości wybudowane zostaną zatoki autobusowe, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, ponadto powstaną nowe przejścia dla pieszych, wyspy najazdowe i azyle dla pieszych, co pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i uspokojenie ruchu. Prace związane z odwodnieniem, szczególnie w miejscowości Kwietniewo, gdzie zastosowane zostaną separatory substancji ropopochodnych wpłyną korzystnie na jakość środowiska (wód powierzchniowych, gleb), do którego trafiać będą podczyszczone o normatywnych wartościach ścieki deszczowe i roztopowe.

Długość rozbudowanego odcinka drogi: 5,00 km.


Loading...