loga

 

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń - Rekownica”  

 

Lokalizacja:

  • Województwo: warmińsko – mazurskie
  • Powiat: szczycieński
  • Gmina: Jedwabno, Wielbark

Wartość :  5 566 052,75 zł

Wartość dofinansowania UE: 95%

Uchwała w sprawie dofinansowania: - 57/595/15/V z 23.10.2015

Okres realizacji robót budowlanych:

  • rozpoczęcie: 04.09.2015
  • zakończenie: 10.11.2015

Ogólna charakterystyka projektu:

Rozbiórka istniejącej nawierzchni, budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni (szerokość 6,0 m) z wykorzystaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE i betonu asfaltowego, wykonanie poboczy, ustawienie barier ochronnych, wykonanie powierzchniowego odwodnienia nawierzchni drogi poza obszarem zabudowanym.

 

Aktualności:

Trwa procedura związana z wyborem najkorzystniejszych oferty na roboty budowlane.

 

Uczestnicy Projektu:

  • Wykonawca robót budowlanych: - SKAŃSKA S.A.

·        Nadzór: - Agnieszka Kowalewska- ZDW Olsztyn

 

dw508 3

 

dw508 4