KONFERENCJA TRA2016 NA STADIONIE NARODOWYM

konferencja tra2016 2Transport Research Arena (TRA) to jedna z najważniejszych w Europie konferencji dotycząca transportu powierzchniowego. Jej inicjatorem jest Komisja Europejska we współpracy z Europejską Konferencją Dyrektorów Dróg CEDR oraz europejskimi platformami technologicznymi. W tym roku odbyła się w Polsce, na Stadionie Narodowym w Warszawie; współorganizatorami byli Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Celem konferencji są działania na rzecz badań, rozwoju i innowacji w transporcie, wzmacnianie współpracy świata nauki z przemysłem, także z udziałem polityków i decydentów.

konferencja tra2016 1
Tematyka wykładów i prelekcji obejmowała: ochronę środowiska naturalnego; technologie, projektowanie i produkcję pojazdów i statków; mobilność i transport ładunków w miastach i na długich dystansach; bezpieczne i trwałe systemy transportu; czynnik ludzki, ekonomię społeczną i prognozy na przyszłość; automatyzację i połączenia; środowisko sprzyjające wdrażaniu innowacji.
Konferencja TRA2016 i prezentacja stoisk uczestniczących firm i instytucji, są okazją, aby europejscy i polscy badacze oraz naukowcy zaprezentowali praktyczne zastosowania innowacyjnych projektów w szeroko pojętej tematyce transportu. Wiele z nich już niedługo będzie wpływać na standard życia każdego z nas. W tym roku okazję do zapoznania się z nimi mieli również pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.konferencja tra2016 baner

Ponad 200 drogowców na Śląskim Forum

200drogowcow forum1024To już czwarte śląskie spotkanie skupiające osoby związane z branżą drogową. Wyjątkowo duża liczba gości oraz międzynarodowy charakter, tak można w skrócie opisać IV Śląskie Forum Drogownictwa.

 

Gospodarzem wydarzenia był ZDW w Katowicach, natomiast głównym organizatorem tradycyjnie już Polski Kongres Drogowy. Dyrektorowi Waldemarowi Królikowskiemu, jako członkowi zarządu PKD, przypadł zaszczyt przywitania gości w imieniu Stowarzyszenia. Zabierając głos podkreślił, że katowicki Zarząd Dróg Wojewódzkich stanowi wzór dla innych jednostek administracji drogowej, pokazujący jak wdrażać nowoczesne rozwiązania i podnosić jakość zarządzania siecią drogową.

Obradom, które miały miejsce 13-14 kwietnia, przyświecało hasło Bezpieczeństwo i trwałość. Poruszane były tematy nowoczesnych nawierzchni drogowych z asfaltów wysokomodyfikowanych oraz trendy w zakresie technologii budowy i utrzymania dróg. Z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego omówiono problemy związane z pieszymi, jak również kwestie nowoczesnego pionowego oznakowania dróg.

200drogowcow forum21024

Oprócz przedstawicieli administracji drogowej i samorządowej, firm wykonawczych i związanych z polskim drogownictwem, gośćmi byli przedstawicieli Federalnego Ministerstwa Komunikacji i Rozwoju Miast Niemiec, instytutu BASt oraz Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen FGSV.

Po raz kolejny Forum Drogownictwa stało się areną do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu techniki, technologii drogowych oraz nowoczesnych praktyk.

Dla naszych pracowników, udział w konferencji był okazją do rozmów z prelegentami oraz przedstawicielami szeroko rozumianego świata drogowego.

Szósta akcja sadzenia drzew

szoste_sadzenie_1.jpg

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, za pomocą programu „Zielona Droga”, przypomina, że aleje przydrożne stanowią dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur, są one dziełem drogowców i to drogowcy dbają o ich odtworzenie, utrzymanie i pielęgnację. Urzędnicy przechodzą od słów do czynu i 11 kwietnia br. przeprowadzili szóstą już akcję sadzenia drzew przy drogach. Tym razem o 200 sztuk młodych drzewek została uzupełniona aleja drzew przy drodze wojewódzkiej numer 537 między Marcinkowem i Frygnowem.Niezmiennie należy podkreślać, że nowe nasadzenia dokonywane są w granicach pasa drogowego, jednak w bezpiecznej odległości od jezdni, tak aby nie stanowiły niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Kolejna akcja sadzenia drzew planowana jest na jesień 2016 roku.

 

 

szoste_sadzenie_4.jpgszoste_sadzenie_3.jpg