wapnik 1Czy skumulowane działania prewencyjne różnych podmiotów, którym przyświeca wspólny cel, poprawa bezpieczeństwa na drogach, mogą przynieść zamierzone efekty? Z pewnością biorący udział w sobotnich dożynkach w Wapniku (12 września), mieli okazję przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

Kolejny raz działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zjednoczyły kilka różnych instytucji. Inicjatywa, którą zapoczątkowano w olsztyńskiej podstawówce „trzydziestce”, skierowana do najmłodszych uczestników ruchu drogowego, znalazła kontynuację podczas dożynek gminnych w m. Wapnik (gm. Lubomino).

Wspólne działania pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie, wsparł Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie. Przy wspólnym stoisku poprzez gry i zabawy promowano zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci chętnie brały udział w konkursie plastycznym, w którym wspólnie szukano rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w drodze do szkoły. Rodzice, podczas gdy pociechy przelewały swoje artystyczne wizje na papier, korzystali z symulatora dachowania, młodzież natomiast przypominała sobie zasady kodeksu rowerzysty i sprawdzała swoje umiejętności na rowerowym torze przeszkód.

To już kolejna akcja w ramach Przyjaznej Drogi zainicjowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w okolicach drogi wojewódzkiej nr 507, jednej z najbardziej niebezpiecznych dróg wojewódzkich, mająca na celu zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

wapnik 2Przyjazna Droga to wieloletni program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich Warmii i Mazur, którego podstawowym celem jest ograniczenie ofiar wypadków drogowych. To cała seria działań skupiających się jak dotąd na drodze wojewódzkiej nr 507 na odcinku Dobre Miasto- Orneta. Ten odcinek drogi został wytypowany jako pilotażowy do wprowadzania i testowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, służących poprawie bezpieczeństwa. Najbardziej skuteczne środki, po uprzedniej ocenie ich skuteczności
i efektywności, zostaną rozszerzone na pozostałe drogi wojewódzkie, a w dalszej perspektywie na drogi innych kategorii.

Działania wdrażane w 2015 w ramach Przyjaznej Drogi na pilotażowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 507 to korekta oznakowania pionowego, remont chodnika w Zagonach, budowa zatok przystankowych, korekta łuku w Karbowie oraz prace projektowe nad skrzyżowaniami i elementami uspokojenia ruchu – wymienia Waldemar Królikowski – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.wapnik 4

Przyjazna Droga to zapobieganie wypadkom, działania poprzez które drogowcy podkreślają, jak istotne na drodze są poprawne zachowania każdego uczestnika ruchu drogowego. Korzystając z lokalnych uroczystości, skupiających mieszkańców okolic drogi wojewódzkiej nr 507 nie po raz pierwszy przypominano, zwłaszcza dzieciom,
o bezpieczeństwie i noszeniu elementów odblaskowych tak bardzo poprawiających widoczność na drodze.