Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie została pozytywnie odebrana na międzynarodowym spotkaniu ekspertów w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowała 1 września 2015 r. międzynarodowy panel ekspertów, poświęcony wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu oraz specjaliści z zakresu brd z państw członkowskim UE, również z Polski (m.in. Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).
prezentacja tomasz radzikowski252

W panelu poświęconym regionalnym strategiom poprawy bezpieczeństwa ruchu, Tomasz Radzikowski – Kierownik Zespołu ds. Inżynierii Ruchu z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – zaprezentował zadania realizowane przez ZDW w tym zakresie (program „Przyjazna droga”, konkurs „Buforstrada”, Strategia ZDW na lata 2014-2020) jako przykład działania na szczeblu lokalnym. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony ekspertów UE, szczególnie w aspekcie oceny efektywności wprowadzanych rozwiązań.
Prezentacja Tomasza Radzikowskiego i metody zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego ZDW Olsztyn okazały się na tyle inspirujące, że Sekretariat Krajowej Rady BRD zaproponował przedstawienie ich na forum przedstawicieli Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbędzie się w dniach 21-22 września br., jako wzorcowego przykładu kompleksowej strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu.