Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji – w formie opisowej oraz w formie wizualnej – innowacyjnego rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, chroniącego użytkownika drogi przed skutkami uderzenia w drzewo rosnące w koronie drogi

 

Patronat Honorowy

  logo um

Marszałek

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

 

KONKURS

BUFORSTRADA

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji – w formie opisowej oraz w formie wizualnej – innowacyjnego rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, chroniącego użytkownika drogi przed skutkami uderzenia w drzewo
rosnące w koronie drogi

Nagroda główna
zaproszenie maksymalnie pięciu autorów do negocjacji warunków wykonania projektutechnicznego oraz prototypurozwiązania na podstawie zgłoszonej koncepcji

Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
5000 zł
– dla autora pracy konkursowej
po uzyskaniu dopuszczenia prototypu do użytkowania na drogach

Nagroda Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
5000 zł
– dla autora pracy konkursowej,
którego rozwiązanie zostanie wybrane do stosowania na drogach

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 17 listopada 2015 roku
w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b

Termin składania prac konkursowych – 15 marca 2016 roku

Szczegóły i regulamin konkursu dostępne pod adresem
www.zdw.olsztyn.pl

oraz w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie