Informujemy, iż dnia 05.12.2018 r. planuje się wprowadzić tymczasową organizację ruchu:Schemat zabezpieczenia prac w terenie zabudowanym z ruchem sterowanym sygnalizacją świetlną zgodnie z pismem zatwierdzającym Projekt tymczasowej organizacji ruchu z dnia 03.10.2018 r.   

Organizacja  ruchu zostanie wprowadzona w miejscowości Pogrodzie w km 21+346 - 22+400. W zależności od postępu robót długość odcinka objętego tymczasową organizacja ruchu będzie dostosowywanie do bieżących potrzeb tak, aby zminimalizować uciążliwość dla ruchu drogowego.