Dalsze losy BuforstradyBuforstrada to „Konkurs na wykonanie projektu technicznego oraz prototypu innowacyjnego rozwiązania bezpieczeństwa ruchu drogowego, chroniącego użytkownika drogi przed skutkami uderzenia w drzewo rosnące w koronie drogi”, ogłoszony w 2015 roku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.Do konkursu zgłoszono trzy propozycje. W kwietniu 2016 r. sąd konkursowy ocenił je pod względem kosztów, parametrów technicznych oraz ekologicznych, w wyniku czego do dalszego postępowania przeszło dwóch uczestników.
Niestety – projekt, który zakładał otoczenie drzewa pierścieniem z siatki i wypełnienie go ubitą ziemią z drobnymi kamykami, żużlem i nasionami trawy, co miało  rozproszyć  i zniwelować siłę uderzenia auta w drzewo, został zaopiniowany negatywnie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz przez lidera krajowego programu ochrony drzew przydrożnych „Drogi dla natury”. Przedstawione ekspertyzy stanowią, iż rozwiązanie to w ciągu kilku lat osłabiłoby system korzeniowy drzew i doprowadziło do ich obumierania, w wyniku czego zniszczeniu uległyby również siedliska organizmów związanych z drzewami, jak i same gatunki chronione. ARK296W konsekwencji ZDW podjął decyzję o zakończeniu prac związanych z wdrażaniem tego projektu przy drogach wojewódzkich.Już wkrótce poddana badaniu będzie skuteczność trzeciego rozwiązania, polegającego na ustawieniu nietypowego oznakowania pionowego, uwrażliwiającego kierowców, że poruszają się oni w obszarze o odmiennych warunkach ruchu. Poszczególne aleje zostaną nazwane w sposób charakterystyczny i przyciągający uwagę, np. „Aleja  Olsztyńska” lub „Aleja rozważnych kierowców” oraz oznakowanie z apelem np. „Drzewa proszą: zwolnij!”. Autor projektu zakłada, że kierowca, mając świadomość, że wjeżdża na odcinek drogi o specyficznym charakterze, dopasuje prędkość oraz swoje zachowanie do warunków otoczenia.