zielona droga 2016 3438

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach kontynuacji programu „Zielona Droga” zorganizował już siódmą akcję sadzenia drzew. W piątek 4 listopada 2016 r. drogowcy z ZDW Olsztyn wraz z zaproszonymi gośćmi posadzili 200 sztuk sadzonek lipy drobnolistnej przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki – Dymnik. Gospodarzem była załoga Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, a spo-śród zaproszonych gości w sadzeniu drzew uczestniczyli m.in.: Marcin Kuchciński – Członek Zarządu Województwa Warmińsko--Mazurskiego, Zbigniew Lichuszewski – Wicestarosta Elbląski, Henryk Kiejdo – Wójt Gminy Rychliki, Robert Gawroński – Morąskie Stowarzyszenie Miłośników Przyrody Eko-Głos oraz przedstawicielki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Program „Zielona Droga” ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur, jakim są przydrożne aleje, poprzez ich odtworzenie, utrzymanie i pielęgnację. Niezmiennie należy podkreślać, że nowe nasadzenia dokonywane są w granicach pasa drogowego, jednak w bezpiecznej odległości od jezdni, tak aby nie stanowiły niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kolejna akcja sadzenia drzew planowana jest na wiosnę 2017 roku.

 

 

 

 Muz. Beat Feet – Eola Ferry