rbrd11024W poniedziałek 23 listopada br. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – z udziałem Marszałka Województwa, przedstawicieli Policji, zarządców dróg, powiatów i gmin naszego województwa. Szczególnymi gośćmi były dzieci wyróżnione w konkursie plastycznym i muzycznym, propagującym zasady bezpieczeństwa na drodze.

 

W „dorosłej” części rady omówiono postępy prac dotyczących realizacji Narodowego Programu BRD, czyli – w ogólnym ujęciu – jakie podejmuje się działania w celu ograniczenia liczby kolizji i wypadków drogowych, ich skutków oraz jaka jest ich efektywność. Podkreśla się, że założone cele są ambitne i trudne do realizacji, jednak skuteczność podejmowanych działań, mimo pewnych wahań, pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.rbrd21024

 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD było okazją do wyróżnienia laureatów konkursu plastycznego i muzycznego „Bezpieczna i przyjazna droga do szkoły przez cały rok”, skierowanego do wszystkich dzieci z klas I-III województwa warmińsko-mazurskiego.

Komisja konkursowa miała niezmiernie trudne zadanie wyboru najlepszych prac plastycznych spośród wszystkich ponad 1200 nadesłanych na konkurs. Przejęci mali laureaci, otrzymali gratulacje od Marszałka Województwa, Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. W rytm zwycięskiej oraz w otoczeniu kolorowych, przepięknych prac, wręczono dzieciom nagrody rzeczowe, upominki oraz nagrodzono zasłużonymi brawami. Nie obyło się bez wywiadów radiowych, krótkiej sesji w blasku fleszów i wypowiedzi dla dziennikarzy telewizyjnych. Dzieci zadziwiały nie tylko swoimi talentami plastycznymi i muzycznymi, ale i poziomem wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

rbrd31024Ze zwycięskich prac w konkursie plastycznym został stworzony kalendarz na rok 2016. Piosenkę wybraną w konkursie muzycznym nagrano w studio Radia Olsztyn, która następnie będzie emitowana przez tę rozgłośnię. Pomysłodawcami konkursu była Komenda Województwa Policji w Olsztynie wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, honorowy patronat sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny nad konkursami objęły TVP Olsztyn i Radio Olsztyn.

Po oficjalnej części uroczystych wyróżnień, dzieci złożyły wizytę w Komendzie Wojewódzkiej Policji, gdzie mogły zapoznać się m.in. z wyposażeniem policjantów-saperów i antyterrorystów oraz zasiąść za kierownicą radiowozu policyjnego.