czas1

 

W środę 28 października 2015 r. podczas XI sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Waldemar Królikowski, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, zaprezentował film, podsumowujący realizację inwestycji drogowych perspektywy 2007-2013.


„Informacja o stanie wdrożenia przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego programów operacyjnych i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” została przygotowana w niestandardowy sposób. Pracownicy ZDW w Olsztynie włożyli wiele trudu, zbierając i tworząc materiał filmowy. W 10 minut streszczono kilka lat pracy, obejmującej poszczególne etapy procesu inwestycyjnego oraz zaprezentowano końcowe efekty zrealizowanych projektów, dodatkowo poparte wypowiedziami mieszkańców województwa.

 

Z uwagi na to, że zakończono realizację niemal 100% projektów dofinansowywanych środkami UE na drogach wojewódzkich naszego regionu, wystąpienie dyrektora ZDW miało na celu podsumowanie całości zadań wykonywanych w ramach RPO WiM oraz PWT Lt-Pl-Ru perspektywy finansowej 2007-2013.
Multimedialny charakter sesji Sejmiku podkreśliła również korespondująca z filmem wystawa fotografii autorstwa pracowników ZDW, wyeksponowana przed salą sesyjną. Galeria zdjęć Zielone i bezpieczne drogi ma na celu pokazanie infrastruktury drogowej wtopionej w piękne krajobrazy i niepowtarzalną przyrodę warmińsko-mazurskiego regionu.

 

czas3