tysieczne drzew 11024

Pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach ZIELONEJ DROGI zasadzili kolejne 250 drzew.

Już po raz czwarty pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie chwycili za szpadle, ubrali kamizelki odblaskowe i własnymi siłami posadzili 250 drzewek.

Działania przeprowadzono 16 października 2015r. na drodze wojewódzkiej nr 661 na odcinku Milewo -Kalinowo.

Młode drzewka, klony pospolite, uzupełnią istniejącą aleję, będąc w przyszłości unikatową ozdobą warmińsko-mazurskich dróg. Zgodnie z przyjętą zasadą, drzewa zostały zasadzone
w bezpiecznej odległości od jezdni, za rowem odwadniającym, w sposób nieutrudniający ruchu maszyn rolniczych.

W dotychczasowych akcjach sadzenia drzew, drogowcy z ZDW zasadzili 1050 młodych drzewek.

 sadzenie grupowe