Do góry

Dokumenty techniczne

Zarządzenie nr 5_2016 z dnia 09.02.2016r.
WTW Badania Typu - Wymagania wobec badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych
WTW ZM - Związania międzywarstwowe oraz połączenia i grubości pakietów warstw
WTW PKSM - Podbudowa z kruszywa 0-31,5mm oraz 0-63mm stabilizowanego mechanicznie
WTW AC11S - Beton asfaltowy AC11 do warstwy ścieralnej obciążonej ruchem KR1-KR2
WTW AC16W - Beton asfaltowy AC16 do warstwy wiążącej obciążonej ruchem KR1-KR2
WTW AC22P - Beton asfaltowy do warstwy podbudowy obciążonej ruchem KR1-KR2
WTW AC11S - Beton asfaltowy AC11 do warstwy ścieralnej obciążonej ruchem KR3-KR4
WTW SMA11S - Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA11 do warstwy ścieralnej obciążonej ruchem KR3-KR4
WTW SMA8 LA - Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA8 LA do warstwy ścieralnej obciążonej ruchem KR3-KR4, o polepszonych właściwosciach akustycznych
WTW AC16W - Beton asfaltowy AC16 do warstwy wiążącej obciążonej ruchem KR3-KR4
WTW AC22W - Beton asfaltowy AC22 do warstwy wiążącej obciążonej ruchem KR3-KR4
WTW AC22P - Beton asfaltowy AC22 do warstwy podbudowy obciążonej ruchem KR3-KR4
WTW Asfalty - Wymagania wobec lepiszczy asfaltowych do mieszanek mineralno-asfaltowych
WTW Kruszywa - Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz do podbudów niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie