Zarząd Dróg Wojewódzkich wyraża zgodę na wykorzystywanie „Wytycznych diagnostyki stanu nawierzchni dla dróg wojewódzkich”.
Jednocześnie informuje, że wykorzystywanie materiałów jest możliwe pod warunkiem wskazania właściciela opracowania, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz podania jego źródła www.zdw.olsztyn.pl.
Do góry

Dokumenty techniczne

Wytyczne Techniczne Wojewódzkie AC 22P – „Beton asfaltowy AC 22 do warstwy podbudowy obciążonej ruchem KR1-KR2”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie AC 16W – „Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wiążącej obciążonej ruchem KR1-KR2”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie AC 11S – „Beton asfaltowy AC 11 do warstwy ścieralnej obciążonej ruchem KR1-KR2”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie BT MMA – wymagania wobec badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie Asfalty – „Wymagania wobec lepiszczy asfaltowych do mieszanek mineralno-asfaltowych”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie Kruszywa – „Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz do podbudów niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie ZM – Połączenia międzywarstwowe, połączenia i spoiny oraz grubości pakietów warstw”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie PKSM – „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie AC 11S KR3-KR6 – „Beton asfaltowy AC 11 do warstwy ścieralnej obciążonej ruchem KR3-KR6”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie AC 16W KR3-KR4 – „Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wiążącej obciążonej ruchem KR3-KR4”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie AC 16W KR5-KR6 – „Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wiążącej obciążonej ruchem KR5-KR6”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie AC 22P KR3-KR4 – „Beton asfaltowy AC 22 do warstwy podbudowy obciążonej ruchem KR3-KR4”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie AC 22P KR5-KR6 – „Beton asfaltowy AC 22 do warstwy podbudowy obciążonej ruchem KR5-KR6”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie SMA 5 DSH KR3-KR4 – „Mieszanka SMA 5 DSH do warstwy ścieralnej obciążonej ruchem KR3-KR4, o polepszonych właściwościach akustycznych”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie SMA 5 DSH KR5-KR6 – „Mieszanka SMA 5 DSH do warstwy ścieralnej obciążonej ruchem KR5-KR6, o polepszonych właściwościach akustycznych”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie SMA 8 S KR3-KR6– „Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 8 do warstwy ścieralnej, obciążonej ruchem KR3-KR6”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie SMA 11 S KR3-KR4 – „Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 11 do warstwy ścieralnej obciążonej ruchem KR3-KR4”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie SMA 11 S KR5-KR6 – „Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 11 do warstwy ścieralnej obciążonej ruchem KR5-KR6”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie SMA 16 W KR3-KR4 – „Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 16 do warstwy wiążącej obciążonej ruchem KR3-KR4”
Wytyczne Techniczne Wojewódzkie SMA 16 W KR5-KR6 – „Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 16 do warstwy wiążącej obciążonej ruchem KR5-KR6”
 
 
Powered by Phoca Download