Wyniki międzyszkolnego konkursu

plastyczno – literackiego

„DROGI PRZYSZŁOŚCI”

Praca plastyczna:

  • Kategoria I   - klasy I – III szkoły podstawowej:

I miejsce    Jan Gotowiec                SP 15

II miejsce    Paulina Szypulska        SP 15

III miejsce   Roksana Szułczyńska   SP 1

wyróżnienie   Dominika Buczek      SP 33

wyróżnienie   Herbert Barczewski   SP 15

  • Kategoria II   - klasy IV - VII szkoły podstawowej:

I miejsce        Nikola Prokorym        SP 13

II miejsce        Monika Czupryńska   SP 13

III miejsce      Maciej Ponieważ        SP 13

wyróżnienie   Julia Małż                      SP 13

wyróżnienie   Wiktoria Gromelska   SP 25

Praca literacka:

I miejsce        Maria Zaremba                SP 7

wyróżnienie   Lena Piotrowska              SP 7

wyróżnienie   Wiktor Witowicz              SP 18

wyróżnienie   Marietta Włodarska         SP 7

wyróżnienie   Sara Szalunas                 SP 33

wyróżnienie   Aleksandra Włodarska   SP 7

Filmik o drogach przyszłości:

wyróżnienie   Gabriela Gero                  SP 13