DSC_2945.JPGLada dzień ruszą pracę związane z budową łącznika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 598 do południowej obwodnicy Olsztyna. Część tej drogi należy do Gminy Olsztyn, a część do samorządu Województwa, lecz dzięki stosownemu porozumieniu, podpisano trójstronną umowę z wykonawcą robót budowlanych. Prezydent miasta Piotr Grzymowicz podkreślił znaczenie inwestycji dla intensywnego rozwoju drogowego Olsztyna oraz dobrą współpracę z władzami Województwa. Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin chwalił politykę planowania Zarządu Dróg Wojewódzkich, a dyrektor ZDW Waldemar Królikowski wyraził nadzieję, że wykonanie prac i zakończenie inwestycji nastąpi równie szybko i bezproblemowo jak początek umowy, gdyż już pół godziny po jej podpisaniu nastąpiło przekazanie placu budowy, a wkrótce po tym - pierwsze roboty budowlane.

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)" to 2,5-kilometrowy odcinek drogi, który zostanie poszerzony, wzmocniony i rozbudowany do drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni. Powstaną drogi serwisowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, a także trzy skrzyżowania, w tym dwa ronda, miejsce do ważenia pojazdów, nowe oświetlenie, ekrany akustyczne; zostanie wykonana przebudowa sieci podziemnych i zagospodarowanie zieleni. Roboty te, o wartości 28,9 mln zł, mają potrwać do II kwartału 2018 r. i będą objęte 8-letnią gwarancją. Projekt będzie zgłoszony do dofinansowania środkami unijnymi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

DSC_2998.JPG