III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe
25-27 września 2016 roku

Organizatorami olsztyńskiego Forum byli: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz Instytut Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

forum1Wydarzenie swoim patronatem objęli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydent Miasta Olsztyna.
Niedzielnym happeningiem na olsztyńskiej starówce Bądź Błyskotliwy! otworzyliśmy III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe, przypominając mieszkańcom Olsztyna, że każdy ma duży wpływ na własne bezpieczeństwo. Uczestnikiem ruchu drogowego jest każdy i każdy musi pamiętać, że najprostszy odblask może uratować życie i zapobiec wypadkowi na drodze. Drogowcy nie tylko budują i zarządzają drogami. Każde działania zarządzających infrastrukturą dokonywane są w celu osiągnięcia priorytetowego celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa kierowców i pozostałych użytkowników dróg. Tegoroczne III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe w Olsztynie poświęcone było zagadnieniom bezpieczeństwa ruchu drogowego i diagnostyki stanu dróg.Tematyka Forum była nieprzypadkowa. Z każdym rokiem, głównie dzięki wsparciu unijnemu, stan infrastruktury drogowej w Polsce ulega poprawie. Dziś, w przededniu realizacji projektów nowej perspektywy finansowej 2014-2020, przed zarządcami stają nowe wyzwania i nasuwają się kolejne pytania. Co zrobić by zdecydowanie lepszy stan dróg powodujący wzrost szybkości jazdy nie wpływał jednocześnie na zwiększenie liczby wypadków? Co zrobić by widoczna poprawa stanu dróg nie rodziła większego ryzyka na drogach?forum2

Na te i inne pytania odpowiadali goście przybyli na Forum Drogowe. Olsztyn stał się miejscem wymiany doświadczeń oraz dialogu administracji drogowej, świata nauki oraz innych ściśle związanych z branżą drogową. Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli ZDW. Agnieszka Kowalewska wypowiadała się na temat odcinków utrzymaniowych w ZDW Olsztyn a Tomasz Radzikowski skupił się na zagadnieniach poświęconych realizacji strategii ZDW w zakresie BRD. Nie tylko rola dobrego gospodarza oraz interesujące referaty przyniosły nam zaszczyty. Dyrektor ZDW odebrał z rąk Prezesa Stowarzyszenia Linia Życia, Andrzeja Granicznego, nagrodę za wkład w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stowarzyszenie doceniło strategię ZDW skupioną wokół działań na rzecz poprawy brd, wymieniając wśród nich program Zielona Droga, Przyjazna Droga, konkurs Buforstrada czy szereg projektów o charakterze badawczym i doświadczalnym. Obrady uświetnił występ dziecięcej orkiestry smyczkowej w Dywitach