W imieniu organizatorów, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy oraz Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy na olsztyńską starówkę na happening Bądź Błyskotliwy!

Wydarzenie zainauguruje III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe pn. „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka stanu dróg”.

Szczegółowy program Forum Drogowego dostępny na stronie Polskiego Kongresu Drogowego:

http://kongresdrogowy.pl/zapisz-sie/35-iii-warminsko-mazurskie-forum-drogowe/1-program