200drogowcow forum1024To już czwarte śląskie spotkanie skupiające osoby związane z branżą drogową. Wyjątkowo duża liczba gości oraz międzynarodowy charakter, tak można w skrócie opisać IV Śląskie Forum Drogownictwa.

 

Gospodarzem wydarzenia był ZDW w Katowicach, natomiast głównym organizatorem tradycyjnie już Polski Kongres Drogowy. Dyrektorowi Waldemarowi Królikowskiemu, jako członkowi zarządu PKD, przypadł zaszczyt przywitania gości w imieniu Stowarzyszenia. Zabierając głos podkreślił, że katowicki Zarząd Dróg Wojewódzkich stanowi wzór dla innych jednostek administracji drogowej, pokazujący jak wdrażać nowoczesne rozwiązania i podnosić jakość zarządzania siecią drogową.

Obradom, które miały miejsce 13-14 kwietnia, przyświecało hasło Bezpieczeństwo i trwałość. Poruszane były tematy nowoczesnych nawierzchni drogowych z asfaltów wysokomodyfikowanych oraz trendy w zakresie technologii budowy i utrzymania dróg. Z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego omówiono problemy związane z pieszymi, jak również kwestie nowoczesnego pionowego oznakowania dróg.

200drogowcow forum21024

Oprócz przedstawicieli administracji drogowej i samorządowej, firm wykonawczych i związanych z polskim drogownictwem, gośćmi byli przedstawicieli Federalnego Ministerstwa Komunikacji i Rozwoju Miast Niemiec, instytutu BASt oraz Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen FGSV.

Po raz kolejny Forum Drogownictwa stało się areną do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu techniki, technologii drogowych oraz nowoczesnych praktyk.

Dla naszych pracowników, udział w konferencji był okazją do rozmów z prelegentami oraz przedstawicielami szeroko rozumianego świata drogowego.