szoste_sadzenie_1.jpg

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, za pomocą programu „Zielona Droga”, przypomina, że aleje przydrożne stanowią dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur, są one dziełem drogowców i to drogowcy dbają o ich odtworzenie, utrzymanie i pielęgnację. Urzędnicy przechodzą od słów do czynu i 11 kwietnia br. przeprowadzili szóstą już akcję sadzenia drzew przy drogach. Tym razem o 200 sztuk młodych drzewek została uzupełniona aleja drzew przy drodze wojewódzkiej numer 537 między Marcinkowem i Frygnowem.Niezmiennie należy podkreślać, że nowe nasadzenia dokonywane są w granicach pasa drogowego, jednak w bezpiecznej odległości od jezdni, tak aby nie stanowiły niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Kolejna akcja sadzenia drzew planowana jest na jesień 2016 roku.

 

 

szoste_sadzenie_4.jpgszoste_sadzenie_3.jpg