Po udanej współpracy w ramach poprzedniej perspektywy finansowania, Strony polska i rosyjska zamierzają dalej współdziałać.

deklaracje21 kwietnia 2016 roku pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie złożyli wizytę przedstawicielom administracji rosyjskiego miasta Gusiew. Podczas spotkania wspominano pomyślny przebieg współpracy nawiązanej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa– Polska- Rosja 2007-2013, której efektem po stronie polskiej jest wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku KĘTRZYN – MRĄGOWO.

Omówiono kwestie związane z warunkami współpracy między Polską i Rosją, którą partnerzy zamierzają kontynuować w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Głównym celem Programu jest wsparcie obopólnej współpracy podmiotów z obszaru pogranicza w wymiarze społecznym, środowiskowym, gospodarczym oraz instytucjonalnym. Istotny jest również rozwój strefy wspólnej stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu, jak również zwiększania integracji gospodarczej, społecznej i współpracy instytucji publicznych. Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą polskie i rosyjskie właściwe instytucje rządowe oraz samorządowe, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi obu stron oraz Unii Europejskiej.

 

Podczas spotkania Strony przedstawiły propozycje projektów, które mogłyby zrealizować w ramach partnerstwa oraz zasady i wolę dalszej współpracy. Przy okazji spotkania Dyrektor ZDW przedstawił prezentację ukazującą specyfikę pracy zarządcy dróg wojewódzkich oraz omówił strategię realizowanych działań. Strona rosyjska przybliżyła, również w formie prezentacji, atrakcje Gusiewa, dane gospodarcze oraz omówiła kierunki rozwoju miasta.

gusiew21024