programnaprawczydw598 1
Droga wojewódzka nr 538 na długości 90 km biegnie w południowo-zachodniej części naszego województwa. Jest istotnym szlakiem komunikacyjnym, gdyż łączy drogę krajową nr 7 w Nidzicy z autostradą A1. Jej parametry oraz stan techniczny nie odpowiadają jednak przypisanej klasie G oraz oczekiwaniom kierowców. Dlatego też ZDW w Olsztynie zaproponował siedmioletni Program naprawczy DW 538, dzięki któremu zostaną przywrócone warunki właściwe drodze, jak i jej otoczeniu. Wdrożenie Programu możliwe będzie dzięki współpracy organizacyjnej i finansowej z jednostkami samorządu terytorialnego, przez które biegnie droga. Pierwsze ustalenia zostały podjęte na spotkaniu władz Województwa, przedstawicieli JST oraz drogowców w dniu 25.02.2016 roku. Pozytywne podejście uczestników oraz konstruktywna dyskusja pozwalają stwierdzić, że przy ograniczonych możliwościach finansowych, takie inicjatywy to strzał w dziesiątkę.
Program naprawczy DW 538 wpisuje się w Program przywrócenia przejezdności na sieci dróg wojewódzkich, gdyż kładzie duży nacisk na wyeliminowanie ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężarowych – zostaną przebudowane liczne obiekty inżynierskie, będą wzmocnione i poszerzone odcinki jezdni, przebudowane wybrane skrzyżowania. Zyskają również piesi i otoczenie drogi – zostaną wybudowane chodniki i zatoki autobusowe.
Pomimo że planowane zadania stanowią jedynie minimalną listę potrzeb modernizacyjnych, to ich koszt jest znaczny – wynosi ok. 6 mln zł rocznie. Z tego względu dobra współpraca z jednostkami samorządu lokalnego jest niezbędnym warunkiem sukcesu Programu.