Utrudnienia

Informacja wraz z poglądową mapą na temat utrudnień w ruchu na drogach wojewódzkich, wynikających z realizacji projektów w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

Czytaj więcej...