Europejska konferencja z udziałem ZDW Olsztyn

Europejska konferencja z udziałem ZDW Olsztyn

konferencja1

Niemieckie miasto Darmstadt było w dniach 28-29 września 2015 r. siedzibą 8. Forum wymiany doświadczeń na temat diagnostyki stanu nawierzchni i zarządzania utrzymaniem dróg. W tej międzynarodowej konferencji swój udział zaznaczył również Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

 

Tematem wiodącym forum była diagnostyka stanu nawierzchni i zarządzania utrzymaniem dróg. Wypowiedziało się wielu renomowanych specjalistów i przedstawicieli administracji drogowej różnego szczebla: Federalnego Ministerstwa, Federalnego Urzędu Drogownictwa (BASt), ministerstw i władz krajów związkowych, a także powiatów i gmin, przybyli liczni goście z zagranicy, głównie z sąsiednich krajów – z Polski i Austrii. Podstawy i możliwości oceny stanu nawierzchni omawiano zatem z różnych perspektyw, zarówno z poziom administracji rządowej i dróg głównych, jak i z poziomu zarządzania drogami powiatowymi, gminnymi i siecią dróg obszarów zurbanizowanych.


Z dużym zainteresowaniem spotkały się prelekcje gości z zagranicy. m.in. z Austrii i Portugalii. Z Polski zostały wygłoszone dwa bardzo interesujące wykłady o zarządzaniu utrzymaniem dróg wojewódzkich – Zbigniew Tabor, Dyrektor Śląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Agnieszka Kowalewska
z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przedstawili bardzo innowacyjne podejścia do zarządzania utrzymaniem sieci drogowych. Należy podkreślić, że jesteśmy jednym z dwóch administratorów dróg w Polsce, którzy wdrożyli diagnostykę sieci drogowej na poziomie światowym. Dołączamy dzięki temu do grona europejskich zarządców, którzy system ten przetestowali i możemy i dzielić się doświadczeniami na arenie międzynarodowej.konferencja3

Wizja Zero dla Polskich Alej

Jak uczynić polskie aleje bezpieczniejszymi? To temat planowanej dyskusji praktyków i specjalistów z kraju i zagranicy.

 

W dniach 3-4 grudnia 2015r. w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się konferencja pt. „Wizja Zero dla Polskich Alej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach obsadzonych drzewamialeja drzewa

Zgodnie z tezą sformułowaną wspólnie przez grupę dendrologów i drogowców można poprawić bezpieczeństwo ruchu na drogach obsadzonych drzewami nie łamiąc zasady „po pierwsze nie szkodzić”. Trzeba jednak podjąć długofalowe działania, których skutkiem będzie doprowadzenie do tego, że w przyszłości nikt nie zginie i nie zostanie ranny, poruszając się alejami.

Planowana konferencja ma służyć wzajemnemu poznaniu się osób zaangażowanych i specjalistów z kraju
i zagranicy oraz wymianie wiedzy i doświadczenia, zmierzającego do opracowania strategii o nazwie „Wizja Zero dla Polskich Alej”. Konferencja przybliży aktualny stan wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach obsadzonych drzewami oraz stworzy forum do dyskusji odnośnie opracowania strategii „Wizja Zero dla Polskich Alej”.

Organizatorami konferencji są: Fundacja EkoRozwoju, Instytut Dróg i Lotnisk Sp. z.o.o. oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w konferencji, która odbędzie się w Centrum Konferencyjnym MCC Mazurkas przy ul. Poznańskiej 177 w Ożarowie Mazowieckim.

Dziecięca Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

rbrd11024W poniedziałek 23 listopada br. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – z udziałem Marszałka Województwa, przedstawicieli Policji, zarządców dróg, powiatów i gmin naszego województwa. Szczególnymi gośćmi były dzieci wyróżnione w konkursie plastycznym i muzycznym, propagującym zasady bezpieczeństwa na drodze.

 

W „dorosłej” części rady omówiono postępy prac dotyczących realizacji Narodowego Programu BRD, czyli – w ogólnym ujęciu – jakie podejmuje się działania w celu ograniczenia liczby kolizji i wypadków drogowych, ich skutków oraz jaka jest ich efektywność. Podkreśla się, że założone cele są ambitne i trudne do realizacji, jednak skuteczność podejmowanych działań, mimo pewnych wahań, pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.rbrd21024

 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD było okazją do wyróżnienia laureatów konkursu plastycznego i muzycznego „Bezpieczna i przyjazna droga do szkoły przez cały rok”, skierowanego do wszystkich dzieci z klas I-III województwa warmińsko-mazurskiego.

Komisja konkursowa miała niezmiernie trudne zadanie wyboru najlepszych prac plastycznych spośród wszystkich ponad 1200 nadesłanych na konkurs. Przejęci mali laureaci, otrzymali gratulacje od Marszałka Województwa, Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. W rytm zwycięskiej oraz w otoczeniu kolorowych, przepięknych prac, wręczono dzieciom nagrody rzeczowe, upominki oraz nagrodzono zasłużonymi brawami. Nie obyło się bez wywiadów radiowych, krótkiej sesji w blasku fleszów i wypowiedzi dla dziennikarzy telewizyjnych. Dzieci zadziwiały nie tylko swoimi talentami plastycznymi i muzycznymi, ale i poziomem wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

rbrd31024Ze zwycięskich prac w konkursie plastycznym został stworzony kalendarz na rok 2016. Piosenkę wybraną w konkursie muzycznym nagrano w studio Radia Olsztyn, która następnie będzie emitowana przez tę rozgłośnię. Pomysłodawcami konkursu była Komenda Województwa Policji w Olsztynie wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, honorowy patronat sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny nad konkursami objęły TVP Olsztyn i Radio Olsztyn.

Po oficjalnej części uroczystych wyróżnień, dzieci złożyły wizytę w Komendzie Wojewódzkiej Policji, gdzie mogły zapoznać się m.in. z wyposażeniem policjantów-saperów i antyterrorystów oraz zasiąść za kierownicą radiowozu policyjnego.

Konkurs plastyczny i muzyczny - rozstrzygnięcie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, organizatorzy zapoznali się ze wszystkimi pracami zgłoszonymi do konkursu Bezpieczna i przyjazna droga do szkoły przez cały rok. Już dziś wiemy, dla kogo piątek 13-tego okazał się szczęśliwy.


Chociaż wybór nie był łatwy spośród setek przepięknych prac zgłoszonych do konkursu plastycznego wybrano 13. Prace te zostaną zamieszczone w kalendarzu i będą cieszyły nasze oczy przez cały 2016 rok.
Na konkurs muzyczny zgłoszono kilkanaście utworów. Wygrała piosenka pt. „Bezpieczna piosenka” Gabrieli Kalinowskiej z klasy IIa Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku. Zwycięska piosenka zostanie nagrana w profesjonalnym studiu radiowym oraz będzie emitowana na antenie Radia Olsztyn.

Uroczyste wyróżnienie laureatów obydwu konkursów oraz wręczenie nagród odbędzie się 23 listopada 2015 o godz. 12.30 podczas Warmińsko- Mazurskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie. Podczas spotkania będzie możliwość obejrzenia zwycięskich prac plastycznych, które organizatorzy konkursu zaprezentują w formie wystawy.

Organizatorami konkursów są Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, a patronat honorowy nad działaniami objęli: Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty Grażyna Przasnyska. Medialnie wspiera organizatorów TVP Olsztyn i Radio Olsztyn.

Lista laureatów konkursu plastycznego:

1) Angelika Szuchalska klasa II - Zespół Szkół w Windzie,

2) Rita Czaporowska oraz Zofia Lasowa klasa II - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszu,

3) Kornelia Stankiewicz klasa III a - Szkoła Podstawowa nr 2 w Węgorzewie,

4) Julia Kunkowska klasa II - Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie,

5) Wojciech Tromczyński klasa III, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz” w Kętrzynie,

6) Wiktor Długozima klasa II e - Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu,

7) Hanna Barnuś klasa III - Szkoła Podstawowa im. W. Kętrzyńskiego w Pasymiu,

8) Oscar Lachowicz klasa III a - Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka w Węgorzewie,

9) Zuzanna Karwowska klasa I d - Szkoła Podstawowa nr 3 w Ełku,

10) Nikola Szydlik klasa I - Szkoła Podstawowa w Rudce,

11) Zofia Wiśniewska klasa I a, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Małdytach,

12) Dominika Rutkowska klasa II, Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze,

13) Maciej Kozłowski klasa II b, Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu.

Zwycięzka Piosenka