KOLEJNY ODCINEK PRZEBUDOWANEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Nawet siarczysty mróz nie przeszkodził w uroczystym otwarciu drogi wojewódzkiej nr 508 przebudowanej na odcinku Piduń – Rekownica.

508 pidun 11024

Oszczędności powstałe w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pozwoliły na dofinansowanie i modernizację w błyskawicznym tempie kolejnych kilometrów dróg wojewódzkich naszego regionu.

Koniec 2015 roku to intensywny czas robót między innymi dla wykonawcy zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 Piduń- Rekownica”. Dzięki dużej mobilizacji firma Skanska, w ciągu niespełna trzech miesięcy, wykonała zlecony zakres projektu. Przebudowała 4,562 km drogi, za kwotę ponad 5,3 mln zł, z czego ponad 4,97 mln zł stanowiło dofinansowanie środkami Unii Europejskiej.

7 stycznia 2016 roku zmodernizowany odcinek został uroczyście otwarty przez Marszałka Województwa. W otwarciu uczestniczyli również Marcin Kuchciński Członek Zarządu Województwa, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, przedstawiciele lokalnego samorządu, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, jak również wykonawcy robót budowlanych. Jeszcze w styczniu planowane jest uroczyste otwarcie pozostałych odcinków dróg, przebudowanych z oszczędności pochodzących ze środków unijnych, tj. drogi wojewódzkiej nr 527 Rychlki-Kwietniewo oraz nr 544 Działdow o- Iłowo-Osada.

508 pidun 31024

 

Konferencje w Ożarowie Mazowieckim i Gdańsku

wystapienie wojciechowska1024Przedstawiciele środowisk, którym leży na sercu zagadnienie pogodzenia ochrony zarówno przydrożnych alej drzew, jak i zdrowia i życia kierowców, spotkali się 3-4 grudnia br. w Ożarowie Mazowieckim i 8 grudnia w Gdańsku.
Tematem konferencji w Ożarowie Mazowieckim była „Wizja Zero dla Polskich Alej – poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach obsadzonych drzewami”, natomiast w Gdańsku omawiano tematykę „Drzewa otwartych krajobrazów w procesach inwestycyjnych” oraz przeanalizowano wnioski konferencji w Ożarowie.

Spotkania zgromadziły przedstawicieli wielu środowisk, również z zagranicy – przedstawicieli zarządców dróg, samorządów, instytucji naukowych, organizacji ekologicznych i przyrodniczych, branży motoryzacyjnej, policji, firm drogowych, firm zajmujących się zielenią, obecni byli również psycholodzy i dendrolodzy. wystapienie radzikowski1024Przypomniano zagrożenia, jakie niosą ze sobą drzewa w skrajni drogowej, ale również – o czym często się zapomina – szereg korzyści wynikających z obecności alej przydrożnych. Jednoznacznie potwierdzono potrzebę skutecznego zmniejszenia do zera liczby śmiertelnych wypadków na drogach obsadzonych drzewami, przy jednoczesnym zachowaniu alej w polskim krajobrazie. Kluczowe czynniki do osiągnięcia tego celu to zaangażowanie społeczne, wiedza, doświadczenie, postęp technologiczny, czas i odpowiednie nakłady finansowe. Podkreśla się atmosferę wzajemnego zrozumienia, twórczego kompromisu, chęć czerpania z najlepszych rozwiązań oraz szukania nowych. Innowacyjne podejście do tej problematyki zreferowali m.in. Ewa Wojciechowska i Tomasz Radzikowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (ZDW Olsztyn był współorganizatorem konferencji w Ożarowie). Wnioski, propozycje i zalecenia sformułowane dzięki tym spotkaniom zostaną przedstawione właściwym organom państwowym.