Program naprawczy DW 538-A3

programnaprawczydw598 1
Droga wojewódzka nr 538 na długości 90 km biegnie w południowo-zachodniej części naszego województwa. Jest istotnym szlakiem komunikacyjnym, gdyż łączy drogę krajową nr 7 w Nidzicy z autostradą A1. Jej parametry oraz stan techniczny nie odpowiadają jednak przypisanej klasie G oraz oczekiwaniom kierowców. Dlatego też ZDW w Olsztynie zaproponował siedmioletni Program naprawczy DW 538, dzięki któremu zostaną przywrócone warunki właściwe drodze, jak i jej otoczeniu. Wdrożenie Programu możliwe będzie dzięki współpracy organizacyjnej i finansowej z jednostkami samorządu terytorialnego, przez które biegnie droga. Pierwsze ustalenia zostały podjęte na spotkaniu władz Województwa, przedstawicieli JST oraz drogowców w dniu 25.02.2016 roku. Pozytywne podejście uczestników oraz konstruktywna dyskusja pozwalają stwierdzić, że przy ograniczonych możliwościach finansowych, takie inicjatywy to strzał w dziesiątkę.
Program naprawczy DW 538 wpisuje się w Program przywrócenia przejezdności na sieci dróg wojewódzkich, gdyż kładzie duży nacisk na wyeliminowanie ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężarowych – zostaną przebudowane liczne obiekty inżynierskie, będą wzmocnione i poszerzone odcinki jezdni, przebudowane wybrane skrzyżowania. Zyskają również piesi i otoczenie drogi – zostaną wybudowane chodniki i zatoki autobusowe.
Pomimo że planowane zadania stanowią jedynie minimalną listę potrzeb modernizacyjnych, to ich koszt jest znaczny – wynosi ok. 6 mln zł rocznie. Z tego względu dobra współpraca z jednostkami samorządu lokalnego jest niezbędnym warunkiem sukcesu Programu.

VIII SEMINARIUM TECHNICZNE W BIAŁOWIEŻY

Drogownictwo jest jedną z wielu obecnie dziedzin, które dynamicznie wdrażają nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Zapoznanie się z nimi umożliwiają różnego rodzaju branżowe konferencje, sympozja, konwenty. W lutym 2016 roku w Białowieży odbyło się VIII Seminarium Techniczne pod hasłem „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”. Zaproszeni goście – w tym przedstawiciele naszego ZDW – uczestniczyli w prelekcjach traktujących między innymi o: wieloletnich planach rozwoju sieci drogowej (na podstawie województwa podlaskiego), materiałach i nawierzchniach drogowych, zagadnieniach geotechnicznych i obiektach inżynierskich, o problematyce inżynierii ruchu drogowego i projektowania dróg, o nowych rozwiązaniach w zakresie konstruowania nawierzchni drogowych. Poruszono również zagadnienia prawno-administracyjne i ochrony środowiska w budownictwie drogowym. Prelekcjom towarzyszyły dyskusje, jak również wystąpienia promocyjne firm działających w branży drogowej.

seminarium bialowieza1024

OSTATNI PROJEKT NA DROGACH WOJEWÓDZKICH Z RPO WARMIA I MAZURY 2007- 2013

Oszczędności powstałe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pozwoliły na dofinansowanie jeszcze w 2015 roku aż siedmiu projektów drogowych. Ostatni odcinek przebudowanej drogi został uroczyście otwarty przez Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina.

ostatni projekt RPO2013 11024

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 544 między Działdowem a Iłowem-Osadą firma Strabag przebudowała w ciągu 5 miesięcy. Projekt obejmował modernizację 10-kilometrowego odcinka. Koszt inwestycji to ponad 17 mln zł. 15,4 mln zł pochodziło z funduszy unijnych, ponad 1,5 mln zł wygospodarowały jednostki samorządu terytorialnego (Powiat Działdowski, Gmina Iłowo--Osada, Gmina Działdowo, Miasto Działdowo, Gmina Płośnica) oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie.
Projekt stanowi dowiązanie do projektów realizowanych
w ubiegłych latach:
– w Działdowie do projektu unijnego realizowanego
w latach 2014-2015 pn.: „Rozbudowa dw nr 544 na odcinku Lidzbark – Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka”
– w msc. Iłowo-Wieś do wyremontowanego w latach 2011-2013 odcinka drogi wojewódzkiej nr 544.
Otwarcie zmodernizowanego odcinka, które miało miejsce 18 stycznia 2016r., było również okazją
do przekazania dzieciom ze szkoły w Narzymiu elementów odblaskowych ufundowanych przez firmę Strabag. Nastąpiło to w ramach projektu Przyjazna Droga prowadzonego kolejny już rok przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Głównym założeniem programu jest ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków na drogach wojewódzkich poprzez zastosowanie tradycyjnych i niekonwencjonalnych środków inżynierskich, jak również działania prewencyjne wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

****
Wszystkie zrealizowane w 2015 roku projekty na drogach wojewódzkich, które zostały wybrane
w konkursie do dofinansowania z oszczędności w RPO WiM, to:
1. Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński – Redy,
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo – Rychliki,
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 591 relacji granica państwa – Kętrzyn – Mrągowo koło msc. Łazdoje pomiędzy km 42+600 a km 43+600,
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 w msc. Zgniłocha pomiędzy km 26+400 a km 27+400,
5. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 530 wraz z chodnikiem w msc. Łukta,
6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń – Rekownica,
7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo- Iłowo-Osada

ostatni projekt RPO2013 21024

Kolejne efekty oszczędności Regionalnego Programu Operacyjnego

efekty rpo 11024

Nieco ponad rok temu uroczyście otwarto rozbudowaną drogę wojewódzką nr 527na odcinku Rychliki- Jelonki.

 

Zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo-Rychliki zrealizowano z oszczędności powstałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wartość projektu wyniosła ponad 14 mln złotych.Natomiast z końcem 2015 roku zakończono modernizację kolejnego odcinka Kwietniewo – Rychliki.

 

Wkład własny zapewniło Województwo Warmińsko- Mazurskie oraz Gmina Rychliki, przekazując dotację w wysokości miliona złotych. W zaledwie kilka miesięcy wykonawca robót – Drogomex - przebudował 5 kilometrów drogi.

 

efekty rpo 2963

14 stycznia br. w Kwietniewie przedstawiciele samorządu lokalnego oraz województwa dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierając tym samym kolejny przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 527.Oprócz wzmocnienia konstrukcji jezdni, wybudowano chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe, przebudowano skrzyżowania oraz most w Dymniku, wybudowano parking w Kwietniewie, powstały 4 zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych.