KONFERENCJA TRA2016 NA STADIONIE NARODOWYM

konferencja tra2016 2Transport Research Arena (TRA) to jedna z najważniejszych w Europie konferencji dotycząca transportu powierzchniowego. Jej inicjatorem jest Komisja Europejska we współpracy z Europejską Konferencją Dyrektorów Dróg CEDR oraz europejskimi platformami technologicznymi. W tym roku odbyła się w Polsce, na Stadionie Narodowym w Warszawie; współorganizatorami byli Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Celem konferencji są działania na rzecz badań, rozwoju i innowacji w transporcie, wzmacnianie współpracy świata nauki z przemysłem, także z udziałem polityków i decydentów.

konferencja tra2016 1
Tematyka wykładów i prelekcji obejmowała: ochronę środowiska naturalnego; technologie, projektowanie i produkcję pojazdów i statków; mobilność i transport ładunków w miastach i na długich dystansach; bezpieczne i trwałe systemy transportu; czynnik ludzki, ekonomię społeczną i prognozy na przyszłość; automatyzację i połączenia; środowisko sprzyjające wdrażaniu innowacji.
Konferencja TRA2016 i prezentacja stoisk uczestniczących firm i instytucji, są okazją, aby europejscy i polscy badacze oraz naukowcy zaprezentowali praktyczne zastosowania innowacyjnych projektów w szeroko pojętej tematyce transportu. Wiele z nich już niedługo będzie wpływać na standard życia każdego z nas. W tym roku okazję do zapoznania się z nimi mieli również pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.konferencja tra2016 baner

Ponad 200 drogowców na Śląskim Forum

200drogowcow forum1024To już czwarte śląskie spotkanie skupiające osoby związane z branżą drogową. Wyjątkowo duża liczba gości oraz międzynarodowy charakter, tak można w skrócie opisać IV Śląskie Forum Drogownictwa.

 

Gospodarzem wydarzenia był ZDW w Katowicach, natomiast głównym organizatorem tradycyjnie już Polski Kongres Drogowy. Dyrektorowi Waldemarowi Królikowskiemu, jako członkowi zarządu PKD, przypadł zaszczyt przywitania gości w imieniu Stowarzyszenia. Zabierając głos podkreślił, że katowicki Zarząd Dróg Wojewódzkich stanowi wzór dla innych jednostek administracji drogowej, pokazujący jak wdrażać nowoczesne rozwiązania i podnosić jakość zarządzania siecią drogową.

Obradom, które miały miejsce 13-14 kwietnia, przyświecało hasło Bezpieczeństwo i trwałość. Poruszane były tematy nowoczesnych nawierzchni drogowych z asfaltów wysokomodyfikowanych oraz trendy w zakresie technologii budowy i utrzymania dróg. Z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego omówiono problemy związane z pieszymi, jak również kwestie nowoczesnego pionowego oznakowania dróg.

200drogowcow forum21024

Oprócz przedstawicieli administracji drogowej i samorządowej, firm wykonawczych i związanych z polskim drogownictwem, gośćmi byli przedstawicieli Federalnego Ministerstwa Komunikacji i Rozwoju Miast Niemiec, instytutu BASt oraz Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen FGSV.

Po raz kolejny Forum Drogownictwa stało się areną do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu techniki, technologii drogowych oraz nowoczesnych praktyk.

Dla naszych pracowników, udział w konferencji był okazją do rozmów z prelegentami oraz przedstawicielami szeroko rozumianego świata drogowego.

Szósta akcja sadzenia drzew

szoste_sadzenie_1.jpg

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, za pomocą programu „Zielona Droga”, przypomina, że aleje przydrożne stanowią dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur, są one dziełem drogowców i to drogowcy dbają o ich odtworzenie, utrzymanie i pielęgnację. Urzędnicy przechodzą od słów do czynu i 11 kwietnia br. przeprowadzili szóstą już akcję sadzenia drzew przy drogach. Tym razem o 200 sztuk młodych drzewek została uzupełniona aleja drzew przy drodze wojewódzkiej numer 537 między Marcinkowem i Frygnowem.Niezmiennie należy podkreślać, że nowe nasadzenia dokonywane są w granicach pasa drogowego, jednak w bezpiecznej odległości od jezdni, tak aby nie stanowiły niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Kolejna akcja sadzenia drzew planowana jest na jesień 2016 roku.

 

 

szoste_sadzenie_4.jpgszoste_sadzenie_3.jpg

BUFORSTRADA następny etap

Oceniono koncepcje zgłoszone do konkursu


Do konkursu Buforstrada (na koncepcję innowacyjnego rozwiązania chroniącego przed skutkami uderzenia pojazdu w drzewo i minimalizujące uszkodzenia drzewa) zostały zgłoszone trzy pomysły. 8 kwietnia br. sąd konkursowy ocenił je, biorąc pod uwagę koszty, parametry techniczne i ekologiczne przedstawionych rozwiązań. Dwóch uczestników zakwalifikowało się do dalszego postępowania.


Co zaproponowano?
Pomysły okazały się ciekawe i rokujące na osiągnięcie zamierzonego efektu, czyli pozyskania niestosowanego dotąd rozwiązania brd, nadającego się do testowania na drogach.
Jeden z uczestników zaproponował otoczenie drzewa pierścieniem z siatki z tworzywa sztucznego, która zostanie wypełniona ubitą ziemią z drobnymi kamykami i nasionami trawy. Po obrośnięciu trawą, nie będzie się rzucała w oczy, a korzenie trawy wzmocnią konstrukcję. Jak podaje autor pomysłu, przy uderzeniu auta w drzewo, ziemia wchłonie i rozproszy siłę uderzenia. Rozwiązanie wydaje się być bezpieczne dla drzewa oraz nie wymaga ponoszenia znacznych kosztów.
Inny pomysł to nietypowe oznakowanie pionowe, uwrażliwiające kierowców i uzmysławiające, że wkraczają oni w obszar o warunkach ruchu odmiennych niż standardowe. Proponuje się nazwanie poszczególnych alei w sposób charakterystyczny i przyciągający uwagę, np. Aleja Olsztyńska. Następnie należy ustawić znaki lub plakaty z odpowiednimi piktogramami, informujące o wjeździe w obszar danej alei, co będzie sygnałem, że kierowca wjeżdża na odcinek drogi o specyficznym charakterze i że powinien dopasować swoje zachowanie i prędkość do warunków otoczenia. Przypominać o tym będą również podobne znaki ustawione wielokrotnie w ciągu alei z hasłem Drzewa proszą zwolnij oraz na końcu alei z tekstem Drzewa dziękują. Jako atuty rozwiązania uczestnik podaje uniwersalność zastosowania, neutralność dla środowiska oraz niski koszt zastosowania.
Co dalej?
Autorzy dwóch koncepcji zostali zaproszeni do negocjacji warunków wykonania projektu technicznego oraz prototypu rozwiązania. Umowa będzie regulowała w szczególności kwestie wynagrodzenia oraz terminu wykonania przedmiotu umowy.
Po wykonaniu prototypów zaproponowanych rozwiązań, będą one oceniane przez specjalistyczny instytut badawczy w kwestii możliwości ich dopuszczenia do użytkowania na drogach. Testy mają potrwać maksymalnie 6 miesięcy. Pomyślne przejście badań umożliwi dopuszczenie rozwiązań do stosowania na drogach.