Rusza rozbudowa drogi nr 519 na odc. Małdyty – Morąg

Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 519 jest inwestycją długo oczekiwaną przez kierowców i mieszkańców. Pomimo starań wykonania jej w latach 2007-2013, obecnie przygotowana jest do realizacji i dofinansowania środkami unijnymi w perspektywie finansowej 2014-2020. W piątek 19 sierpnia br. w Urzędzie Miasta w Morągu została podpisana umowa na roboty budowlane oraz listy intencyjne dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg. Jest to odcinek długości 13,12 km, a wykonawca – firma SKANSKA S.A. – będzie musiała wykonać roboty do maja 2018 roku. Zakres prac obejmuje m.in. wzmocnienie konstrukcji drogi, wymianę nawierzchni, korektę skrzyżowań i łuków, poprawę stanu technicznego obiektów mostowych i odwodnienia.
Całkowita wartość projektu to ok. 36 mln zł., a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 planuje się na poziomie ok. 30,6 mln zł. Wkład własny do unijnego dofinansowania będzie pochodził z budżetu Województwa, z planowanego dofinansowania środkami budżetu państwa, jak również ze środków Gminy Morąg i Gminy Małdyty. Listy intencyjne w sprawie współpracy lokalnego samorządu i Województwa zostały podpisane równolegle
z umową na roboty budowlane.

rozbudowa dw519 11024

 

rozbudowa dw519 21024

SĄ PIENIĄDZE NA ODCINEK 598 – ŁĄCZNIK DO POŁUDNIOWEJ OBWODNICY OLSZTYNA

1We wtorek 28 czerwca w Warszawie odbyło się podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w obecnej perspektywie finansowej. Gospodarzami wydarzenia byli wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak i Patrycja Klarecka – prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zapewnione w ten sposób wsparcie środkami unijnymi otrzymała m.in. budowa tzw. łącznika do południowej obwodnicy Olsztyna. Pełna nazwa zadania to „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ulicy Płoskiego z Witosa / Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)”. Jest to odcinek drogi wojewódzkiej długości 2,7 km, z czego 0,5 km biegnie w granicach administracyjnych Olsztyna, a 2,2 km jest w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Przedsięwzięcie jest elementem tworzenia lepszej dostępności komunikacyjnej nie tylko miasta Olsztyna, ale i sieci drogowej województwa warmińsko-mazurskiego. 2Droga łącząca Olsztyn z planowanym węzłem Jaroty będzie poszerzona na całej długości, zyska dwie dwupasmowe jezdnie, bezpieczniejsze skrzyżowania, chodniki, ścieżki rowerowe i całą niezbędną infrastrukturę bezpieczeństwa ruchu, w tym np. miejsce do ważenia pojazdów ciężarowych.Wartość tego projektu szacuje się na niemal 42 mln, z czego dofinansowanie środkami UE ma wynieść ok. 35 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na trzeci kwartał 2018 roku.