ŚWIECĄCA ŚCIEŻKA ROWEROWA

sciezka1Luminescencja to świecenie substancji wyzwalane pod wpływem różnych rodzajów energii, z wyjątkiem cieplnej. Luminescencja spowodowana absorpcją promieniowania widzialnego to FOTOLUMINESCENCJA. To zjawisko zostało wykorzystane w najnowszym produkcie testowanym na jednej z dróg ZDW.

Dzięki współpracy z pruszkowskim laboratorium TPA, na drodze wojewódzkiej nr 511 w okolicach Lidzbarka Warmińskiego, powstał pierwszy w Polsce odcinek luminescencyjnej ścieżki rowerowej. Nie jest długi, 100-metrowy, jednak wystarczający do przeprowadzenia testów sprawdzających trwałość i funkcjonalność tej innowacyjnej technologii.
Nawierzchnia ścieżki została wykonana z mieszanki kruszyw – kruszywa luminescencyjnego oraz jasnego kruszywa granitowego. Kruszywo luminescencyjne zawiera w sobie luminofor - substancję posiadającą zdolność pochłaniania i kumulowania naturalnego światła. Ścieżka może następnie oddawać światło skumulowane, świecąc nocą nawet do 10 godzin.
To innowacyjne rozwiązanie z pewnością może podkreślać walory elementów infrastruktury drogowej. Możliwy jest wybór różnych wariantów kolorystycznych świecącej nawierzchni, w naszym przypadku jest to barwa niebieska, komponująca się z jeziorami Warmii i Mazur. Jednak poza zjawiskowym efektem wizualnym, luminescencja może być doskonałą metodą na doświetlenie miejsc niebezpiecznych, do których nie jest doprowadzona energia elektryczna. Jeśli sprawdzą się zapewnienia producentów co do jakości i trwałości kruszywa, zastosowanie tej technologii może być rozwiązaniem na doświetlenie przejść dla pieszych czy innych newralgicznych miejsc z punktu widzenia kierowców czy pozostałych uczestników ruchu drogowego.
Czy technologia, oprócz bycia niewątpliwie efektowną, sprawdzi się jako efektywne narzędzie w rękach drogowców, narzędzie poprawiające bezpieczeństwo i doświetlające miejsca zaciemnione? Czy sprawdzą się zapewnienia naukowców, że wykonanie nawierzchni z domieszką kruszywa luminescencyjnego, będzie jednorazowym działaniem, dającym prawidłowy, wieloletni efekt, nie wymagający dodatkowych zabiegów?
Odcinek ma charakter doświadczalny a zatem będzie poddany obserwacji, badaniom oraz szczegółowym analizom. Przynajmniej po roku eksploatacji będziemy w stanie stwierdzić, jak zastosowane rozwiązanie oddziałuje na rowerzystów, jak wpływa na ich bezpieczeństwo a także jaka jest trwałość i odporność na różne warunki atmosferyczne.

sciezka2

 

Bądź błyskotliwy - finał

blyskotliwy1Zgodnie z zapowiedziami 25 września 2016 roku, olsztyńska starówka zatętniła muzyką oraz zalśniła kolorowym blaskiem!
Tą niecodzienną formą, happeningiem skierowanym do mieszkańców miasta, rozpoczęliśmy III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe w temacie „Bezpieczeństwo ruchu drogowego
i diagnostyka stanu dróg”.
Towarzyszyli nam o przedstawiciele służb mundurowych a także firm i rozmaitych instytucji, których priorytetowym celem codziennych działań jest poprawa bezpieczeństwa. Byli z nami przedstawiciele Policji, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Straż Pożarna, Straż Miejska, Zarząd Dróg Zieleni i Transportu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Fundacja Bezpiecznie Razem do Celu, Stowarzyszenie Linia Życia, Firma Sigma Projekt, Michelin, Firma 3M, Warmiolandia, Saferoad, Giera – Znaki Drogowe, Lehmann i Partner, olsztyński Zespół Szkół Samochodowych oraz Polski Czerwony Krzyż. Również razem z nami Sławek Piotrowski przekonywał, że Odblask to nie obciach! Hasło przywiózł z Bydgoszczy, gdzie wytrwale od wielu lat prowadzi społeczne odblaskowe akcje, cieszące się dużą popularnością i wzbudzające ogromne zainteresowanie. Sławek jest najlepszym przykładem, że pewne hasła i wartości, są aktualne wszędzie bez względu na miejsce i czas. Tysiące osób miały już okazję poznać magię odblasku dzięki jego tajemniczej tubie.
W niedzielę Sławek zainaugurował akcję jeżdżącego przez pół roku ulicami Olsztyna Odblaskobusa, który będzie przypominał, że noszenie odblasków nie jest obciachem.
Zresztą wszyscy zgromadzeni na starówce przekonywaliśmy, że nie jest to przykry obowiązek, że odblaskiem można się bawić a bycie odblaskowym jest nieprzemijająco modnym trendem. Bawiliśmy się rodzinnie, wesoło i z uśmiechem. Zapraszaliśmy do zdobycia tytułu błyskotliwego olsztynianina. Aby to nastąpiło zachęcaliśmy do wspólnej gry miejskiej. Należało obejść wszystkie stanowiska skupione wokół Starego Ratusza, przy każdym wykonać zadanie i uzbierać komplet naklejek na karcie uczestnictwa.

Równolegle, gdy najmłodsi walczyli o tytuł błyskotliwego dziecka, scena staromiejska tętniła muzyką, tancerki porywały orientalnymi tańcami. Nie zabrakło konkursów i zabaw z mnóstwem nagród, w tym konkursu na najbardziej błyskotliwą babę oraz słodkiej niespodzianki- mega waty cukrowej.blyskotliwy4

W Galerii Stary Ratusz trwał natomiast wernisaż wystawy Infrastruktura drogowa a bezpieczeństwo. Wystawa poświęcona była zagadnieniom związanym z innowacyjnymi działaniami i rozwiązaniami technicznymi dzisiejszej inżynierii na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na wystawie wyeksponowano najciekawsze fotografie zgłoszone w konkursie fotograficznym. Prace przestawiały ciekawe, przyjazne użytkownikom rozwiązania, innowacyjne czy nietypowe. To również prace prezentujące rozwiązania problematyczne mogące narażać na niebezpieczeństwo. Wystawa obejmuje również prezentacje multimedialne oraz prace – stroje odblaskowe, zaprojektowane i wykonane przez dzieci w konkursie Błysko-brzaski noś odblaski!

Gdy zaczęło się ściemniać, ulicami Starego Miasta ruszył barwny korowód, któremu przewodził w odblaskowej zbroi i koronie sam Dyrektor ZDW. Paradę tworzyły dzieci, które same projektowały i wykonywały odblaskowe stroje.

Wielki finał to zapowiadana niespodzianka. Wieńczący dzieło odblaskowy flash-mob, wykonany przez tancerki z pracowni tańca Pryzmat oraz pracowników ZDW. Piękna pogoda, mnóstwo ludzi, dobra zabawa i setki rozdanych odblasków. Miejmy nadzieję, że hasło odblask to nie obciach zostanie zapamiętane a odblaski uratują niejedno życie.

 

Materiał filmowy dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji

III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe
25-27 września 2016 roku

Organizatorami olsztyńskiego Forum byli: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz Instytut Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

forum1Wydarzenie swoim patronatem objęli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydent Miasta Olsztyna.
Niedzielnym happeningiem na olsztyńskiej starówce Bądź Błyskotliwy! otworzyliśmy III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe, przypominając mieszkańcom Olsztyna, że każdy ma duży wpływ na własne bezpieczeństwo. Uczestnikiem ruchu drogowego jest każdy i każdy musi pamiętać, że najprostszy odblask może uratować życie i zapobiec wypadkowi na drodze. Drogowcy nie tylko budują i zarządzają drogami. Każde działania zarządzających infrastrukturą dokonywane są w celu osiągnięcia priorytetowego celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa kierowców i pozostałych użytkowników dróg. Tegoroczne III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe w Olsztynie poświęcone było zagadnieniom bezpieczeństwa ruchu drogowego i diagnostyki stanu dróg.Tematyka Forum była nieprzypadkowa. Z każdym rokiem, głównie dzięki wsparciu unijnemu, stan infrastruktury drogowej w Polsce ulega poprawie. Dziś, w przededniu realizacji projektów nowej perspektywy finansowej 2014-2020, przed zarządcami stają nowe wyzwania i nasuwają się kolejne pytania. Co zrobić by zdecydowanie lepszy stan dróg powodujący wzrost szybkości jazdy nie wpływał jednocześnie na zwiększenie liczby wypadków? Co zrobić by widoczna poprawa stanu dróg nie rodziła większego ryzyka na drogach?forum2

Na te i inne pytania odpowiadali goście przybyli na Forum Drogowe. Olsztyn stał się miejscem wymiany doświadczeń oraz dialogu administracji drogowej, świata nauki oraz innych ściśle związanych z branżą drogową. Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli ZDW. Agnieszka Kowalewska wypowiadała się na temat odcinków utrzymaniowych w ZDW Olsztyn a Tomasz Radzikowski skupił się na zagadnieniach poświęconych realizacji strategii ZDW w zakresie BRD. Nie tylko rola dobrego gospodarza oraz interesujące referaty przyniosły nam zaszczyty. Dyrektor ZDW odebrał z rąk Prezesa Stowarzyszenia Linia Życia, Andrzeja Granicznego, nagrodę za wkład w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stowarzyszenie doceniło strategię ZDW skupioną wokół działań na rzecz poprawy brd, wymieniając wśród nich program Zielona Droga, Przyjazna Droga, konkurs Buforstrada czy szereg projektów o charakterze badawczym i doświadczalnym. Obrady uświetnił występ dziecięcej orkiestry smyczkowej w Dywitach

RUSZA PROGRAM „Zielona Droga”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przystępuje do konkursu, organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów: Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej z projektem pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń – w ramach działań „ZIELONA DROGA”.

Zadrzewienia przydrożne od stuleci stanowią cechę charakterystyczną tradycyjnego krajobrazu rolniczego Europy. Przyczyniają się do wysokiej bioróżnorodności, stanowiąc siedliska przyrody oraz tworząc zieloną infrastrukturę. Wykazują znaczący wpływ na zwiększenie retencji wodnej, chronią przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, chronią uprawy przed szkodnikami, kształtują środowisko dla zapylaczy, przeciwdziałają erozji wietrznej gleby. Oprócz niezwykle ważnej funkcji przyrodniczej pełnią jeszcze funkcje komunikacyjno-informacyjne, kompozycyjno-estetyczne, krajobrazowe i historyczno-kulturowe. W ostatnim półwieczu rozwój infrastruktury drogowej oraz scalanie gruntów spowodowały dramatyczny spadek liczby drzew przydrożnych. Aleje - to jeden ze swoistych przykładów ostoi, „urywków środowiskowych”, gdzie mnogość życia jest bardzo duża, szczególnie, gdy tworzy je starodrzew. Ich przetrwanie a także przetrwanie związanych z nimi siedlisk jest bardzo ważne dla zachowania stabilności całych ekosystemów.

Region warmińsko-mazurski jeszcze do niedawna zdecydowanie wyróżniał się ilością i stanem zachowania alei przydrożnych.

W ramach przedmiotowego projektu wytypowano cenne przyrodniczo odcinki alei – w ciągach dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wymagające prac umożliwiających ich dalsze przetrwanie. Aleje wytypowane w ramach planowanego zadania to zadrzewienia wielogatunkowe z przewagą jesionu wyniosłego, lipy drobnolistnej i klonu zwyczajnego. Wiek zadrzewień to około 100 lat. Większość alei posiada przynajmniej fragmentaryczne nasadzenia w II szpalerze w wieku do około 20 lat. Kora oraz rozkładające się tkanki jesionu oraz innych gatunków drzew alejowych są siedliskiem dla wielu cennych gatunków porostów i fauny. W celu utrzymania drzew dłużej przy życiu należy podjąć natychmiastowe działania polegające na poprawie kondycji i stanu zdrowotnego drzew. W ramach projektu przewidziano także wykonanie nasadzeń w II szpalerze – tak aby wzbogacić siedliska oraz zapewnić również w przyszłości warunki do życia występującej tu florze i faunie. Obumieranie starych drzew jest procesem naturalnym, można go natomiast opóźnić i przeciwdziałać ich przedwczesnemu zamieraniu, ponadto nowe nasadzenia z biegiem lat będą mogły przejąć ich funkcje.

Aleje objęte projektem to:

-         DW nr 515 Kamieniec – Susz i DW nr 520 gr. województwa – Kamieniec

-         DW nr 537 granica powiatu – Marwałd

-         DW nr 544 Piaseczno – Wlewsk

-         DW nr 591 Barciany – granica państwa

-         DW nr 526 Krasin (most) – Śliwica

-         DW nr 528 Miłakowo – Stare Bolity

-         DW nr 642 Ryn – DK 16