XI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - GAMBIT 2016

XI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - GAMBIT 2016

Rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa
Politechnika Gdańska 17-18 listopada 2016

gambit 1
Tematem wiodącym tegorocznego seminarium GAMBIT były zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, objęte programem badawczym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz GDDKiA, pod tytułem Rozwój Innowacji Drogowych (RID). „Inicjatywa jest pierwszym kompleksowym przedsięwzięciem resortów nauki i infrastruktury o tak wielkim potencjale dla zmniejszenia ryzyka utraty zdrowia lub życia w ruchu drogowym” – jak mówią członkowie Komitetu Organizacyjnego. W konferencji wzięło udział 250 osób, w tym delegacja ZDW Olsztyn. Zaprezentowano ponad 50 referatów, dając tematy do ożywionych dyskusji oraz możliwość zebrania ważnych wniosków, dotyczących zarówno ogólnej sytuacji i trendów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i szczegółowych zagadnień.
Jednym z prelegentów był kierownik Zespołu ds. Inżynierii Ruchu, Tomasz Radzikowski, który referując Twarde otoczenie drogi- zagrożenia i metody jego zmniejszania, przybliżył efekty współpracy w tym temacie Politechniki Gdańskiej, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Autorzy dokonali szczegółowych analiz z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, nakreślono główne zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego, jak też wskazano działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Udział w GAMBICIE to również okazja do wyeksponowania przez ZDW prac fotograficznych obrazujących rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego na sieci dróg województwa warmińsko-mazurskiego jak również efekty inwestycji drogowych zrealizowanych w harmonii z piękną przyrodą Warmii i Mazur. Już dziś organizatorzy zapraszają na kolejne, dwunaste spotkanie w formule GAMBIT, które odbędzie się w kwietniu 2018 roku i do którego organizacji, mamy nadzieję, przyczynimy się większym wymiarze niż w tym roku.

gambit 21563

ZDW ZASADZIŁ KOLEJNĄ ZIELONĄ DROGĘ

 

zielona droga 2016 3438

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach kontynuacji programu „Zielona Droga” zorganizował już siódmą akcję sadzenia drzew. W piątek 4 listopada 2016 r. drogowcy z ZDW Olsztyn wraz z zaproszonymi gośćmi posadzili 200 sztuk sadzonek lipy drobnolistnej przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki – Dymnik. Gospodarzem była załoga Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, a spo-śród zaproszonych gości w sadzeniu drzew uczestniczyli m.in.: Marcin Kuchciński – Członek Zarządu Województwa Warmińsko--Mazurskiego, Zbigniew Lichuszewski – Wicestarosta Elbląski, Henryk Kiejdo – Wójt Gminy Rychliki, Robert Gawroński – Morąskie Stowarzyszenie Miłośników Przyrody Eko-Głos oraz przedstawicielki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Program „Zielona Droga” ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur, jakim są przydrożne aleje, poprzez ich odtworzenie, utrzymanie i pielęgnację. Niezmiennie należy podkreślać, że nowe nasadzenia dokonywane są w granicach pasa drogowego, jednak w bezpiecznej odległości od jezdni, tak aby nie stanowiły niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kolejna akcja sadzenia drzew planowana jest na wiosnę 2017 roku.

 

 

 

 Muz. Beat Feet – Eola Ferry

 

 

 

ŚWIECĄCA ŚCIEŻKA ROWEROWA

sciezka1Luminescencja to świecenie substancji wyzwalane pod wpływem różnych rodzajów energii, z wyjątkiem cieplnej. Luminescencja spowodowana absorpcją promieniowania widzialnego to FOTOLUMINESCENCJA. To zjawisko zostało wykorzystane w najnowszym produkcie testowanym na jednej z dróg ZDW.

Dzięki współpracy z pruszkowskim laboratorium TPA, na drodze wojewódzkiej nr 511 w okolicach Lidzbarka Warmińskiego, powstał pierwszy w Polsce odcinek luminescencyjnej ścieżki rowerowej. Nie jest długi, 100-metrowy, jednak wystarczający do przeprowadzenia testów sprawdzających trwałość i funkcjonalność tej innowacyjnej technologii.
Nawierzchnia ścieżki została wykonana z mieszanki kruszyw – kruszywa luminescencyjnego oraz jasnego kruszywa granitowego. Kruszywo luminescencyjne zawiera w sobie luminofor - substancję posiadającą zdolność pochłaniania i kumulowania naturalnego światła. Ścieżka może następnie oddawać światło skumulowane, świecąc nocą nawet do 10 godzin.
To innowacyjne rozwiązanie z pewnością może podkreślać walory elementów infrastruktury drogowej. Możliwy jest wybór różnych wariantów kolorystycznych świecącej nawierzchni, w naszym przypadku jest to barwa niebieska, komponująca się z jeziorami Warmii i Mazur. Jednak poza zjawiskowym efektem wizualnym, luminescencja może być doskonałą metodą na doświetlenie miejsc niebezpiecznych, do których nie jest doprowadzona energia elektryczna. Jeśli sprawdzą się zapewnienia producentów co do jakości i trwałości kruszywa, zastosowanie tej technologii może być rozwiązaniem na doświetlenie przejść dla pieszych czy innych newralgicznych miejsc z punktu widzenia kierowców czy pozostałych uczestników ruchu drogowego.
Czy technologia, oprócz bycia niewątpliwie efektowną, sprawdzi się jako efektywne narzędzie w rękach drogowców, narzędzie poprawiające bezpieczeństwo i doświetlające miejsca zaciemnione? Czy sprawdzą się zapewnienia naukowców, że wykonanie nawierzchni z domieszką kruszywa luminescencyjnego, będzie jednorazowym działaniem, dającym prawidłowy, wieloletni efekt, nie wymagający dodatkowych zabiegów?
Odcinek ma charakter doświadczalny a zatem będzie poddany obserwacji, badaniom oraz szczegółowym analizom. Przynajmniej po roku eksploatacji będziemy w stanie stwierdzić, jak zastosowane rozwiązanie oddziałuje na rowerzystów, jak wpływa na ich bezpieczeństwo a także jaka jest trwałość i odporność na różne warunki atmosferyczne.

sciezka2