XI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - GAMBIT 2016

XI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - GAMBIT 2016

Rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa
Politechnika Gdańska 17-18 listopada 2016

gambit 1
Tematem wiodącym tegorocznego seminarium GAMBIT były zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, objęte programem badawczym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz GDDKiA, pod tytułem Rozwój Innowacji Drogowych (RID). „Inicjatywa jest pierwszym kompleksowym przedsięwzięciem resortów nauki i infrastruktury o tak wielkim potencjale dla zmniejszenia ryzyka utraty zdrowia lub życia w ruchu drogowym” – jak mówią członkowie Komitetu Organizacyjnego. W konferencji wzięło udział 250 osób, w tym delegacja ZDW Olsztyn. Zaprezentowano ponad 50 referatów, dając tematy do ożywionych dyskusji oraz możliwość zebrania ważnych wniosków, dotyczących zarówno ogólnej sytuacji i trendów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i szczegółowych zagadnień.
Jednym z prelegentów był kierownik Zespołu ds. Inżynierii Ruchu, Tomasz Radzikowski, który referując Twarde otoczenie drogi- zagrożenia i metody jego zmniejszania, przybliżył efekty współpracy w tym temacie Politechniki Gdańskiej, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Autorzy dokonali szczegółowych analiz z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, nakreślono główne zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego, jak też wskazano działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Udział w GAMBICIE to również okazja do wyeksponowania przez ZDW prac fotograficznych obrazujących rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego na sieci dróg województwa warmińsko-mazurskiego jak również efekty inwestycji drogowych zrealizowanych w harmonii z piękną przyrodą Warmii i Mazur. Już dziś organizatorzy zapraszają na kolejne, dwunaste spotkanie w formule GAMBIT, które odbędzie się w kwietniu 2018 roku i do którego organizacji, mamy nadzieję, przyczynimy się większym wymiarze niż w tym roku.

gambit 21563

ZDW ZASADZIŁ KOLEJNĄ ZIELONĄ DROGĘ

 

zielona droga 2016 3438

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach kontynuacji programu „Zielona Droga” zorganizował już siódmą akcję sadzenia drzew. W piątek 4 listopada 2016 r. drogowcy z ZDW Olsztyn wraz z zaproszonymi gośćmi posadzili 200 sztuk sadzonek lipy drobnolistnej przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki – Dymnik. Gospodarzem była załoga Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, a spo-śród zaproszonych gości w sadzeniu drzew uczestniczyli m.in.: Marcin Kuchciński – Członek Zarządu Województwa Warmińsko--Mazurskiego, Zbigniew Lichuszewski – Wicestarosta Elbląski, Henryk Kiejdo – Wójt Gminy Rychliki, Robert Gawroński – Morąskie Stowarzyszenie Miłośników Przyrody Eko-Głos oraz przedstawicielki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Program „Zielona Droga” ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur, jakim są przydrożne aleje, poprzez ich odtworzenie, utrzymanie i pielęgnację. Niezmiennie należy podkreślać, że nowe nasadzenia dokonywane są w granicach pasa drogowego, jednak w bezpiecznej odległości od jezdni, tak aby nie stanowiły niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kolejna akcja sadzenia drzew planowana jest na wiosnę 2017 roku.

 

 

 

 Muz. Beat Feet – Eola Ferry