Zmiana nazwy ulicy

Informujemy że zmianie uległa nazwa ulicy, przy której mieści się siedziba Zarządu Dróg Wojewódzkich z dotychczasowej 5 Wileńskiej Brygady AK na Pstrowskiego. Pozostałe dane pozostają bez zmian

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Pogrodzie-Frombork

Informujemy, iż dnia 05.12.2018 r. planuje się wprowadzić tymczasową organizację ruchu:Schemat zabezpieczenia prac w terenie zabudowanym z ruchem sterowanym sygnalizacją świetlną zgodnie z pismem zatwierdzającym Projekt tymczasowej organizacji ruchu z dnia 03.10.2018 r.   

Organizacja  ruchu zostanie wprowadzona w miejscowości Pogrodzie w km 21+346 - 22+400. W zależności od postępu robót długość odcinka objętego tymczasową organizacja ruchu będzie dostosowywanie do bieżących potrzeb tak, aby zminimalizować uciążliwość dla ruchu drogowego.

Wyniki międzyszkolnego konkursu plastyczno – literackiego „DROGI PRZYSZŁOŚCI”

Wyniki międzyszkolnego konkursu

plastyczno – literackiego

„DROGI PRZYSZŁOŚCI”

Praca plastyczna:

  • Kategoria I   - klasy I – III szkoły podstawowej:

I miejsce    Jan Gotowiec                SP 15

II miejsce    Paulina Szypulska        SP 15

III miejsce   Roksana Szułczyńska   SP 1

wyróżnienie   Dominika Buczek      SP 33

wyróżnienie   Herbert Barczewski   SP 15

  • Kategoria II   - klasy IV - VII szkoły podstawowej:

I miejsce        Nikola Prokorym        SP 13

II miejsce        Monika Czupryńska   SP 13

III miejsce      Maciej Ponieważ        SP 13

wyróżnienie   Julia Małż                      SP 13

wyróżnienie   Wiktoria Gromelska   SP 25

Praca literacka:

I miejsce        Maria Zaremba                SP 7

wyróżnienie   Lena Piotrowska              SP 7

wyróżnienie   Wiktor Witowicz              SP 18

wyróżnienie   Marietta Włodarska         SP 7

wyróżnienie   Sara Szalunas                 SP 33

wyróżnienie   Aleksandra Włodarska   SP 7

Filmik o drogach przyszłości:

wyróżnienie   Gabriela Gero                  SP 13