W związku z realizacją zadania pt. „Remont drogi wojewódzkiej nr 594 od km 23+248 do km 23+348 w msc. Święta Lipka”, zostanie wyłączony z użytkowania wskazany odcinek drogi (wlot do msc. Święta Lipka od strony Kętrzyna). Zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, zostanie wprowadzony objazd drogami : DW 590 i 592 przez msc. Reszel – skrzyżowanie w kierunku Korsz – msc. Kętrzyn.
Ruch drogowy zostanie przekierowany objazdem od dn. 21.10.2020r.
Planowany termin realizacji zadania do 30.10.2020r.

W związku z realizacją zadania pt. „Remont drogi wojewódzkiej nr 593 od km 76+610 do km 78+250”, zostanie wyłączony z użytkowania wskazany odcinek drogi (od msc. Mnichowo do skrzyżowania z DW590). Zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, zostanie wprowadzony objazd drogami : 1693N i DW590 od msc. Mnichowo przez msc. Reszel i msc. Robawy.
Ruch drogowy zostanie przekierowany objazdem od dn. 21.10.2020r do dn. 22.10.2020r. Zamknięcie obowiązywać będzie w godz. 7.00-18.00
Planowany termin realizacji zadania do 23.10.2020r.


Informuję, że od dnia 05.10.2020r., zostaje zamknięta droga wojewódzka nr 592 w m. Łankiejmy – naprawa przejazdu kolejowego.
Objazd zamkniętego przejazdu nastąpi drogami wojewódzkimi nr DW 594 i DW 590 i drogą powiatową DP 1571N. Długość objazdu to ok 57km.
Utrudnienie obowiązuje do dnia 16.10.2020r.

 


 

Firma STRABAG Sp. z o.o. informuje, że w dn. 22-23.09.2020r planowane jest z układanie warstwy ścieralnej w m.Braniewo na odcinku do ronda do cmentarza komunalnego. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w komunikacji, jednak przejezdność na ul. Elbląskiej zostanie zachowana. Pojazdy będą poruszać się na danym odcinku w ruchu wahadłowym z sygnalizacją świetlną i kierowaniem ręcznym.

Roboty będą prowadzone w godz. 7-18. Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

W dni wolne od pracy w okresie 11.06.2020-14.06.2020 dyżury na Kontrakcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie – Braniewo” będą pełnić:
DW 504 Pogrodzie – Frombork
Dariusz Trzebiatowski – 667 492 555
Agnieszka Ciesielska – 605 884 441

DW 504 Frombork – Braniewo
Jarosław Wojtowicz - 512458255
Mariusz Sowiński - 515957517

 


 

Informujemy, o zamknięciu DW 538 od dnia 20 maja 2020 r. na odcinku Żabiny-Gralewo Stacja od km 90+386 do km 91+885 w związku z jej przebudową. Zgodnie z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu utrudnienia mają potrwać do dnia 31.07.2020 r. Objazd dla poj. do 10 Mg drogami powiatowymi nr. DG1285N, DG1255N i DG1373N przez msc. Tuczki-Koszelewy-Gralewo-Gralewo Stacja dla poj. pow. 10 Mg. drogami woj. nr. 542, 541,544. 


 

Informujemy, że w dniu 12.05.2020 r. zostanie zamknięty odcinek DW 604 na RUSKOWO-WIELBARK w związku z przebudową drogi. Objazd dla pojazdów drogami wojewódzkimi nr 545 i 508. Zamknięcie obowiązuje (zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej ruchu) do dnia 07.04.2021 r.

 


 

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami budowlanymi na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark” w okresie 12.05.2020r. – 07.04.2021r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu odcinka drogi wojewódzkiej Ruskowo – Wielbark (od km 24+030,00 do km 36+567,28). Ruch lokalny będzie prowadzony zgodnie z wyznaczonymi objazdami.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami budowlanymi na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie -Braniewo na odcinku Pogrodzie -Frombork w km 21+346– 29+710” wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu odcinka drogi wojewódzkiej Pogrodzie – Frombork w dniach 04-16.05.2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo” informujemy o utrudnieniach w ruchu spowodowanych wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
- km 38+300 – 39+100
- Braniewo ul. Elbląska (odcinek od ul. Mielczarskiego w stronę ronda)
Informujemy, że na czas przebudowy mostu na rzece Baudzie i związanym z tym zamknięciem drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Frombork-Braniewo, objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 15t został wyznaczony drogą powiatową (1165N) przez miejscowości Biedkowo oraz Bogdany i dalej DK54. Dla pojazdów powyżej 15 t objazd prowadzi poprzez DW504-S22-DK54. Planowany termin zamknięcia drogi i funkcjonowania objazdu: 18.11.2019-30.06.2020r.

 


 

W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork” informujemy o utrudnieniach w ruchu spowodowanych wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
- km 23+150 – 23+500 strona lewa
- km 26+000 – 27+000 (wahadło ma charakter „ruchomy”)
- km 27+550 - 27+750 (objazd mostu nad rzeką Narusą)

Planowany termin zakończenia robót 10.06.2020r.

 


 

W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo – Wola Lipowska” informujemy o utrudnieniach w ruchu w związku z wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Planowany termin zakończenia robót 10.06.2020r

 


 

 

Informuje, że w dniu 12.05.2020 r. zostanie zamknięty odcinek DW 604 na RUSKOWO-WIELBARK  w związku z przebudową drogi. Objazd dla pojazdów drogami wojewódzkimi nr 545 i 508. Zamknięcie obowiązuje (zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej ruchu) do dnia 07.04.2021 r. 

Informuje, o zamknięciu DW 538 od dnia 20 maja 2020 r. na odcinku Żabiny-Gralewo Stacja od km 90+386 do km 91+885 w związku z jej przebudową. Zgodnie z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu utrudnienia mają potrwać do dnia 31.07.2020 r. Objazd dla poj. do 10 Mg drogami powiatowymi nr. DG1285N, DG1255N i DG1373N przez msc. Tuczki-Koszelewy-Gralewo-Gralewo Stacja dla poj. pow. 10 Mg. drogami woj. nr. 542, 541,544.