W związku z koniecznością Rozbudowy obiektu mostowego na rzece Bauda, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 dniu 18.11.2019 r. zostanie zamknięty przejazd drogą 504 na odcinku pomiędzy Fromborkiem a Braniewem. Zostaną wprowadzone objazdy:
- objazd drogą krajową nr 54 – drogą ekspresową S22 – drogą wojewódzką 504 dla pojazdów powyżej 15t;
- objazd drogą krajową 54 – drogą powiatową PD1165N – drogą wojewódzką nr 505 dla pojazdów do 15t.
Ponowne udostępnienie przejazdu drogą wojewódzką 504 planowane jest w lipcu 2020 r.
Załącznik


 

 W związku z realizacją zadania pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy M.Zientary – Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy” informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym. Planowany termin realizacji zadania do 30.09.2019r.


 

W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo – Wola Lipowska” informujemy o utrudnieniach w ruchu w związku z wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Planowany termin zakończenia robót 10.06.2020r

 


 

W związku z realizacją inwestycji pt. rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem Leleckim (Grunwaldzki) w km 16+902 drogi woj. nr 642 k/m Lelek,

ruch drogowy zostanie przekierowany objazdem poprzez most tymczasowy. Na odcinku drogi Ryn-Woźnice obowiązuje ograniczenie tonażu do 10t.

Planowany termin zakończenia robót do dn. 31.05.2020r.

 


 

W związku z realizacją inwestycji drogowych realizowanych  na drogach wojewódzkich występują utrudnienia:

  

W związku z realizacją inwestycji pn.:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce” od dnia 07.01.2019 r. prowadzona jest wycinka drzew. Obecnie wycinka trwa na odcinku Pieniężno – Górowo Iławeckie, na którym została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.


Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

 


 

od dnia 24.06.2019 r. od godz. 8.00 został zamknięty przejazd kolejowy w msc. Nidzica na ul. Działdowskiej w związku z przebudową linii kolejowej Olsztynek-Działdowo. Objazd do msc. Działdowo wyznaczony został przez ul. Olsztyńską do msc. Litwinki i następnie do DW 604 (starodroże DK7). Utrudnienia w ruchu potrwają do dnia 19.07.2019 r. do godz. 15.00.

 

 


Utrudnienia:
1) Remont drogi wojewódzkiej nr 511 k/msc. Górowo Iławeckie od km 13+700 do km 14+603. Roboty budowlane będą trwały do 23.08.2019r.
2) Remont nawierzchni ulicy Kajki w Jezioranach w ciągu dróg wojewódzkich nr 595 i nr 593. Roboty budowlane będą trwały do 06.09.2019r.
3) Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 591 Granica Państwa – Kętrzyn – Mrągowo w miejscowości Winda. Roboty budowlane będą trwały do 30.09.2019r.

 


- „W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork” informujemy o utrudnieniach w ruchu  spowodowanych wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Na przebudowywanym odcinku w chwili obecnej funkcjonuje jeden odcinek ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną - w miejscowości Narusa - na odcinku w km 27+100 - 28+100.
Planowany termin zakończenia robót 10.06.2020r.”


-„ W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku  Frombork - Braniewo” informujemy o utrudnieniach w ruchu  spowodowanych wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Na przebudowywanym odcinku w chwili obecnej funkcjonuje odcinek ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną na odcinku w km 38+300 - 39+100 oraz zamknięcie drogi na odcinku w km 31+718 - 33+492.

Planowany termin zakończenia robót 30.11.2020r.”