W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo” informujemy o utrudnieniach w ruchu spowodowanych wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
- km 38+300 – 39+100
- Braniewo ul. Elbląska (odcinek od ul. Mielczarskiego w stronę ronda)
Informujemy, że na czas przebudowy mostu na rzece Baudzie i związanym z tym zamknięciem drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Frombork-Braniewo, objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 15t został wyznaczony drogą powiatową (1165N) przez miejscowości Biedkowo oraz Bogdany i dalej DK54. Dla pojazdów powyżej 15 t objazd prowadzi poprzez DW504-S22-DK54. Planowany termin zamknięcia drogi i funkcjonowania objazdu: 18.11.2019-30.06.2020r.

 


W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork” informujemy o utrudnieniach w ruchu spowodowanych wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
- km 23+150 – 23+500 strona lewa
- km 26+000 – 27+000 (wahadło ma charakter „ruchomy”)
- km 27+550 - 27+750 (objazd mostu nad rzeką Narusą)

Planowany termin zakończenia robót 10.06.2020r.

 


 

 

 W związku z realizacją zadania pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy M.Zientary – Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy” informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym. Planowany termin realizacji zadania do 30.09.2019r.


 

W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo – Wola Lipowska” informujemy o utrudnieniach w ruchu w związku z wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Planowany termin zakończenia robót 10.06.2020r

 


 

W związku z realizacją inwestycji pt. rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem Leleckim (Grunwaldzki) w km 16+902 drogi woj. nr 642 k/m Lelek,

ruch drogowy zostanie przekierowany objazdem poprzez most tymczasowy. Na odcinku drogi Ryn-Woźnice obowiązuje ograniczenie tonażu do 10t.

Planowany termin zakończenia robót do dn. 31.05.2020r.