W związku z realizacją inwestycji drogowych realizowanych  na drogach wojewódzkich występują utrudnienia:

  1. Przebudowa przepustu w km. 0+100 na drodze woj. nr 610 w msc. Piecki. Roboty budowlane będą trwały do 01.11.2018r.
  2. Przebudowa drogi woj. nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni chodnika i zatok autobusowych – Etap I. Od km 1+061 do km 1+545. Okresowo będzie obowiązywał objazd ulicami miasta Mrągowa. Roboty budowlane będą trwały do 14.12.2018r.
  3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo-Szczytno od km 30+754,5 do 31+594,5. Przejazd połową jezdni. Roboty budowlane będą trwały do 15.12.2018r.

 

W związku z realizacją inwestycji drogowych realizowanych  na drogach wojewódzkich występują utrudnienia:

Pomiędzy miejscowościami Małdyty – Morąg trwają czynności odbiorowe robót budowlanych wykonanych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku o łącznej długości ok. 13,12 km. Inwestycja zaczyna się 600m za skrzyżowaniem z DK 7 w Małdytach (węzeł Małdyty), natomiast jej koniec ma miejsce w Morągu na ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego ok. 50m za skrzyżowaniem z ul. Szpitalną.


Droga z dniem 1 sierpnia 2018 r. została otwarta dla ruchu, jednak mając w szczególnej uwadze bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz realizowane drobne roboty poprawkowe, tutejszy Zarządca Drogi w dalszym ciągu zaleca planowanie podróży z uwzględnieniem dotychczasowej trasy objazdu.

Objazd został wyznaczony drogą wojewódzką 527 Pasłęk – Morąg i drogą krajową S7 Pasłęk – Małdyty (linia ciągła koloru granatowego). Dla jadących drogami wojewódzkimi 527 i 530 od strony Olsztyna i Dobrego Miasta od msc. Łukta obowiązuje objazd drogą wojewódzką 530 Łukta – Szeląg – S7 (linia przerywana koloru granatowego).


Zakończenie ww. robót planowane jest na 31.08.2018r.


Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.