Informujemy, że od dnia 30.10.2020 r. droga wojewódzka nr 504 na rozbudowywanym odcinku z Fromborka do Braniewa jest przejezdna.
Roboty budowlane związane z rozbudową drogi nadal trwają, więc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie drogi i prowadzonych robót oraz ograniczenia prędkości.
Za utrudnienia przepraszamy

 

 


 

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami budowlanymi na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark” od dnia 23.09.2020r. obowiązuje II etap tymczasowej organizacji ruchu. Wyłączony z ruchu pozostaje odcinek Przeździęk Wielki – Ruskowo. Dojazd do msc. Przeździęk Wielki przez Wielbark jest dopuszczony do ruchu.

 


 

Firma STRABAG Sp. z o.o. informuje, że w dn. 22-23.09.2020r planowane jest z układanie warstwy ścieralnej w m.Braniewo na odcinku do ronda do cmentarza komunalnego. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w komunikacji, jednak przejezdność na ul. Elbląskiej zostanie zachowana. Pojazdy będą poruszać się na danym odcinku w ruchu wahadłowym z sygnalizacją świetlną i kierowaniem ręcznym.

Roboty będą prowadzone w godz. 7-18. Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

 

Informujemy, o zamknięciu DW 538 od dnia 20 maja 2020 r. na odcinku Żabiny-Gralewo Stacja od km 90+386 do km 91+885 w związku z jej przebudową. Zgodnie z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu utrudnienia mają potrwać do dnia 31.07.2020 r. Objazd dla poj. do 10 Mg drogami powiatowymi nr. DG1285N, DG1255N i DG1373N przez msc. Tuczki-Koszelewy-Gralewo-Gralewo Stacja dla poj. pow. 10 Mg. drogami woj. nr. 542, 541,544. 


 

Informujemy, że w dniu 12.05.2020 r. zostanie zamknięty odcinek DW 604 na RUSKOWO-WIELBARK w związku z przebudową drogi. Objazd dla pojazdów drogami wojewódzkimi nr 545 i 508. Zamknięcie obowiązuje (zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej ruchu) do dnia 07.04.2021 r.

 


 

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami budowlanymi na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark” w okresie 12.05.2020r. – 07.04.2021r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu odcinka drogi wojewódzkiej Ruskowo – Wielbark (od km 24+030,00 do km 36+567,28). Ruch lokalny będzie prowadzony zgodnie z wyznaczonymi objazdami.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami budowlanymi na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie -Braniewo na odcinku Pogrodzie -Frombork w km 21+346– 29+710” wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu odcinka drogi wojewódzkiej Pogrodzie – Frombork w dniach 04-16.05.2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

 

 

W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo – Wola Lipowska” informujemy o utrudnieniach w ruchu w związku z wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Planowany termin zakończenia robót 10.06.2020r

 


 

 

Informuje, że w dniu 12.05.2020 r. zostanie zamknięty odcinek DW 604 na RUSKOWO-WIELBARK  w związku z przebudową drogi. Objazd dla pojazdów drogami wojewódzkimi nr 545 i 508. Zamknięcie obowiązuje (zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej ruchu) do dnia 07.04.2021 r. 

Informuje, o zamknięciu DW 538 od dnia 20 maja 2020 r. na odcinku Żabiny-Gralewo Stacja od km 90+386 do km 91+885 w związku z jej przebudową. Zgodnie z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu utrudnienia mają potrwać do dnia 31.07.2020 r. Objazd dla poj. do 10 Mg drogami powiatowymi nr. DG1285N, DG1255N i DG1373N przez msc. Tuczki-Koszelewy-Gralewo-Gralewo Stacja dla poj. pow. 10 Mg. drogami woj. nr. 542, 541,544.