W związku z realizacją inwestycji drogowych realizowanych  na drogach wojewódzkich występują utrudnienia:

1. W m Nidzica rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545, 604 w Nidzicy nr 545, 604 wszystkie utrudnienia w ruchu wskazywane są na stronie projektu tj. http://dw545i604nidzica.pl/

 

 

W związku z realizacją inwestycji drogowych realizowanych  na drogach wojewódzkich występują utrudnienia:

Pomiędzy miejscowościami Małdyty – Morąg trwają czynności odbiorowe robót budowlanych wykonanych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku o łącznej długości ok. 13,12 km. Inwestycja zaczyna się 600m za skrzyżowaniem z DK 7 w Małdytach (węzeł Małdyty), natomiast jej koniec ma miejsce w Morągu na ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego ok. 50m za skrzyżowaniem z ul. Szpitalną.


Droga z dniem 1 sierpnia 2018 r. została otwarta dla ruchu, jednak mając w szczególnej uwadze bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz realizowane drobne roboty poprawkowe, tutejszy Zarządca Drogi w dalszym ciągu zaleca planowanie podróży z uwzględnieniem dotychczasowej trasy objazdu.

Objazd został wyznaczony drogą wojewódzką 527 Pasłęk – Morąg i drogą krajową S7 Pasłęk – Małdyty (linia ciągła koloru granatowego). Dla jadących drogami wojewódzkimi 527 i 530 od strony Olsztyna i Dobrego Miasta od msc. Łukta obowiązuje objazd drogą wojewódzką 530 Łukta – Szeląg – S7 (linia przerywana koloru granatowego).


Zakończenie ww. robót planowane jest na 31.08.2018r.


Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.