W związku z realizacją inwestycji pt. rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem Leleckim (Grunwaldzki) w km 16+902 drogi woj. nr 642 k/m Lelek,

ruch drogowy zostanie przekierowany objazdem poprzez most tymczasowy. Na odcinku drogi Ryn-Woźnice obowiązuje ograniczenie tonażu do 10t.

Planowany termin zakończenia robót do dn. 31.05.2020r.

 


 

 

W związku z realizacją inwestycji drogowych realizowanych  na drogach wojewódzkich występują utrudnienia:

 

Przebudowa drogi woj. nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni chodnika i zatok autobusowych – Etap I. Od km 1+061 do km 1+545. Okresowo będzie obowiązywał objazd ulicami miasta Mrągowa. Roboty budowlane będą trwały do 31.05.2019r.

 

W związku z realizacją inwestycji pn.:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce” od dnia 07.01.2019 r. prowadzona jest wycinka drzew. Obecnie wycinka trwa na odcinku Pieniężno – Górowo Iławeckie, na którym została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.


Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

 


 

W związku z realizacją robót budowlanych na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork” informujemy o utrudnieniach w ruchu w związku z wprowadzonym ruchem wahadłowym zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu:

m. Pogrodzie w km 21+346 (początek zakresu) – 22+000 (rejon zatoki autobusowej strona L),
Zakres zdjęcia humusu po lewej stronie km 23+140 – 23+440.
Objazd obiektu mostowego w m. Narusa km. 27+570 – 27+755.

W zależności od postępu robót długość odcinka objętego tymczasową organizacja ruchu będzie dostosowywana do bieżących potrzeb tak, aby zminimalizować uciążliwość dla ruchu drogowego.

Planowany termin zakończenia robót 10.06.2020r.