W związku z realizacją inwestycji drogowych realizowanych  na drogach wojewódzkich występują utrudnienia:

 

Przebudowa drogi woj. nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni chodnika i zatok autobusowych – Etap I. Od km 1+061 do km 1+545. Okresowo będzie obowiązywał objazd ulicami miasta Mrągowa. Roboty budowlane będą trwały do 31.05.2019r.

 

W związku z realizacją inwestycji pn.:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce” od dnia 07.01.2019 r. prowadzona jest wycinka drzew. Obecnie wycinka trwa na odcinku Pieniężno – Górowo Iławeckie, na którym została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.


Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

 


W związku z realizacją inwestycji pn.:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork – Braniewo” od dnia 11.02.2019 r. na terenie pasa drogowego prowadzona jest wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Wycinka realizowana jest na całym odcinku, na podstawie wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu. Drzewa i krzewy są wycinane przez dwie niezależne ekipy drwali.  I ekipa dokonuje wycinki od strony Fromborka (w kierunku Braniewa), zaś II ekipa od strony Braniewa (w kierunku Fromborka).

Planowany termin zakończenia wycinki: 28.02.2019 r. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.