Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie od lat prowadzi działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich. Jednym z fundamentalnych warunków dla planowania przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przede wszystkim na ograniczenie liczby wypadków i minimalizację ich skutków, jest obiektywna i wieloaspektowa diagnoza aktualnej sytuacji. Podstawowym elementem takiej diagnozy są informacje o zdarzeniach drogowych, o ich lokalizacji w obrębie sieci oraz o ich parametrach.

Narzędzie eWypadki, opracowane z inicjatywy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, jest platformą informatyczną, wspierającą diagnostykę zdarzeń drogowych. Jednym z istotnych elementów narzędzia eWypadki jest wizualizacja lokalizacji zdarzeń drogowych w postaci interaktywnej mapy.