W dniu 05 sierpnia 2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z ‘Budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce’.

Planowany termin otwarcia ofert – 05 września 2019 r.