Inwestycje realizowane przez ZDW w roku 2015:

  • Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny
  • Przebudowa obiektów inżynierskich
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg
  • Naprawa powstałego osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński – Redy
  • Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch
  • Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruściel – Piórkowo – Nowica
  • Budowa elementów uspokojenia ruchu DW 507
  • dokumentacje techniczne pod przyszłe inwestycje

 • inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013   (ZOBACZ)
 • projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja na lata 2007-2013   (ZOBACZ)

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje o możliwości powstania obowiązku wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego w związku z przygotowaniem projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn".

więcej ►

 

 

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Górowo Iławieckie - Bartoszyce"

Na podstawie Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) zawiadamiam, iż przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Górowo Iławeckie – Bartoszyce”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w Art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.
Informujemy również, że w myśl Art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

informacja_o_mozliwosci_udostepnienia_kanalu_technologicznego_DW512.pdf

 

 

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) zawiadamiam, iż przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko”.
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w Art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.
Informujemy również, że w myśl Art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Informacja_dot._kanalu_technologicznego_DW_592.pdf

 

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technoologicznego

Na podstawie Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) zawiadamiam, iż przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Wielbark”.
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w Art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.
Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,
a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Niniejsza informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie: www.zdw.olsztyn.pl.

Informacja_dot._kanalu_technologicznego_DW_604_R-W.pdf

 

 

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zawiadamiam, iż przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Biskupcu”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w Art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.
Informujemy również, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,
a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Informacja - kanał technologiczny DW 538 Biskupiec.pdf

 

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zawiadamiam, iż przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Biskupiec - Bielice w zakresie wzmocnienia nawierzchni”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w Art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.
Informujemy również, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,
a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Informacja - kanał technologiczny DW 538 Biskupiec - Bielice.pdf 

 

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zawiadamiam, iż przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w Art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.
Informujemy również, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,
a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Informacja - kanał technologiczny DW 537 Fijewo.pdf 

 

Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zawiadamiam, iż przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w Art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.
Informujemy również, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnianiem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,
a po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Informacja - kanał techn. DW 542 Działdowo.pdf