• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 z budową mostu na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Boćwinka - Grabowo
  • Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kąp - Mazuchówka
  • Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 594 - zmiana organizacji ruchu w msc. Święta Lipka
  • Budowa mostu wraz z dojazdami w km 32+362 drogi wojewódzkiej nr 530 Ostróda - Łukta - Dobre Miasto w msc. Kalisty
  • Remont wiaduktu nad linią kolejową w msc. Lidzbark w km 29+150 drogi wojewódzkiej nr 541 Lubawa - Dobrzyń