loga
 

Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją
poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo

etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn – Mrągowo

Aktualności     Opis projektu     Galeria
AKTUALNOŚCI
 
W ramach promocji Projektu, w dniu 27 listopada 2014 r. w Restauracji „Przystań” w Olsztynie odbyła się czwarta, ostatnia konferencja zamykająca Projekt na temat: „Drogi dla natury – czy jest miejsce dla drzew przy drogach”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Partnera Rosyjskiego (Administracja Okręgu Miasta Gusiew), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Audytora zewnętrznego Projektu, przedstawiciele Inwestora, Inżyniera Kontraktu oraz inni zaproszeni goście, także pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie.

Podczas konferencji odbyły się trzy prelekcje, w ramach których omówiono zagadnienia i problemy i zagrożenia związane z istniejącym zadrzewieniem przydrożnym i jego ochroną, lokalizacji nasadzeń w pasach dróg i funkcji jaką pełni zieleń jako element zagospodarowania dróg.

Zobacz Galerię.

Zakończyła się realizacja robót budowlanych realizowanych w ramach projektu Litwa – Polska – Rosja, polegających na wzmocnieniu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 591 odcinka Kętrzyn – Mrągowo.

W czwartek 13 listopada 2014 r. w Wilkowie gm. Kętrzyn Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Słoma, przedstawiciele miejscowego samorządu oraz dzieci ze szkoły w Wilkowie wspólnie dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, symbolizującego zakończenie zasadniczych robót budowlanych.

Projekt pn. „Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn – Mrągowo” został zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENPI Litwa – Polska – Rosja 2007-2013.

Wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 591 możliwe było dzięki podpisanej 4 czerwca 2013 r. umowie o dofinansowanie projektu z Ministrem Rozwoju Regionalnego oraz dzięki współpracy samorządów: Miasta Kętrzyn, Gminy Kętrzyn, Powiatu Kętrzyńskiego, Gminy Mrągowo i Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które wspólnie sfinansowały koszty wkładu własnego. Całkowity koszt projektu to ponad 23,7 mln zł, z czego 16,9 mln zł stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej. Trwające rok roboty, wykonane przez firmę OSTRADA, objęły wzmocnienie nawierzchni ponad 22 km drogi, przebudowę 8 zatok autobusowych, zjazdów, przepustów, poboczy, odnowę oznakowania poziomego i pionowego.

Drogowcy wykorzystali uroczystość do promowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i w ramach akcji „Przyjazna Droga”, wraz z wykonawcą robót budowlanych, przekazali przybyłym dzieciom elementy odblaskowe.

Zobacz Galerię.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje, że dnia 30.10.2014 r. zakończyły się roboty budowlane związane z przebudową drogi nr 591 na odcinku Kętrzyn – Mrągowo. W listopadzie i grudniu br. przeprowadzane są czynności związane z przekazaniem i odbiorem obiektu budowlanego, tzn. rozliczenie budowy oraz badania i pomiary kontrolne; w okresie tym będą prowadzone drobne roboty poprawkowe związane z usuwaniem stwierdzonych podczas czynności odbiorowych usterek, nie powodujące znaczących utrudnień w ruchu.

Inwestor informuje ponadto, że trwają prace związane z przebudową odcinka drogi nr 591 o długości 1 km koło msc. Łazdoje, na którym ruch odbywa się wahadłowo, o 5-minutowym czasie oczekiwania z każdej strony. Inwestycja ta realizowana jest ze środków własnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poza Programem Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja.

Dnia 21 sierpnia 2014 r. w Restauracji „Przystań” w Olsztynie odbyła się trzecia (z czterech) konferencja w ramach Projektu na temat: „Nasypy drogowe”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Technicznego Filii w Olsztynie, przedstawiciele Inwestora, Inżyniera Kontraktu oraz inni zaproszeni goście, także pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie.
Po powitaniu uczestników i krótkim wstępie, odbyły się trzy prelekcje, w ramach których omówiono zagadnienia i problemy związane z budową nasypów, między innymi:
 • zasady i metody formowania, zagęszczania i kontroli nasypów,
 • metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi (w tym technologia wykonania pali z różnych materiałów),
 • geosyntetyki w nasypach drogowych – konstrukcje z gruntu zbrojonego.

 • Zobacz Galerię.

  Utrudnienia w ruchu (ruch wahadłowy), które wystąpią w najbliższych dniach w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi:

  24-29 czerwca 2014
  • od km 56+434 do km 56+720 – strona lewa
  30 czerwca – 5 lipca 2014
  • od km 56+434 do km 56+720 – strona prawa
  Czas przejazdu na każdym wahadle może się wydłużyć o ok. 5-10 minut.

  Dnia 22 maja 2014 r. w Restauracji „Przystań” w Olsztynie odbyła się druga (z czterech) konferencja w ramach Projektu na temat: „Zielona droga i redukcja hałasu”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Technicznego Filii w Olsztynie, przedstawiciele Inwestora, Inżyniera Kontraktu oraz inni zaproszeni goście, a także pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
  Na otwarciu omówiono stan wdrażania Projektu i postęp robót budowlanych. Zaawansowanie rzeczowe to około 10 km ułożonej podbudowy w technologii MCE i warstwy wiążącej na obu pasach ruchu; wartość wykonanych dotychczas robót to około 5 mln zł. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem; warunki atmosferyczne są jak dotąd sprzyjające i nie wpływają na opóźnienia w postępie prac.
  Następnie odbyły się trzy prelekcje, w ramach których omówiono kwestie związane z szeroko pojętą problematyką hałasu drogowego i ochroną otoczenia dróg przed nim:
 • powstawanie, propagacja i oddziaływanie hałasu drogowego na otoczenie drogi,
 • sposoby ochrony przed hałasem, w tym rodzaje ekranów akustycznych,
 • nowoczesne „ciche” nawierzchnie.

 • Zobacz Galerię.

  Utrudnienia w ruchu (ruch wahadłowy), które wystąpią w najbliższych dniach w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi:

  1-4 maja 2014
  • od km 46+000 do km 47+200 – strona prawa
  • od km 48+400 do km 49+600 – strona prawa

  5-10 maja 2014
  • od km 41+600 do km 42+600 – strona lewa
  • od km 46+000 do km 47+200 – strona lewa
  • od km 48+400 do km 49+600 – strona lewa
  Czas przejazdu na każdym wahadle może się wydłużyć o ok. 10-15 minut.

  W kwietniu br. Wykonawca planuje rozpoczęcie robót drogowych, polegających na częściowym rozebraniu istniejącej nawierzchni i budowie nowej (frezowanie nawierzchni, recykling podbudowy i ułożenie dwóch nowych warstw nawierzchni). Roboty będą wykonywane połową jezdni przy wprowadzeniu ruchu wahadłowego jednocześnie na kilku odcinkach o długościach ok. 1,0 - 1,2 km oraz z zastosowaniem sygnalizacji ręcznej w czasie robót i świetlnej poza godzinami pracy.
  W związku z realizacją robót na odcinkach przebudowywanej drogi należy spodziewać się utrudnień w ruchu i zachować szczególną ostrożność. Planowany termin zakończenia całości robót budowlanych: październik 2014 r.

  Dnia 19 lutego 2014 r. w Restauracji „Przystań” w Olsztynie odbyła się konferencja otwierająca Projekt na temat: „Nowoczesne nawierzchnie betonowe na drogach lokalnych”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele i pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i Rejonów Dróg Wojewódzkich, przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Olsztynie, pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele Inżyniera Kontraktu oraz inni zaproszeni goście.
  W ramach konferencji odbyły się trzy prelekcje specjalistów ds. budownictwa drogowego, w ramach których omówiono zagadnienia związane z nawierzchniami betonowymi w różnych aspektach: technologii wytwarzania i układania, reżimów technologicznych, problemów w wykonawstwie, specyfiki warunków pogodowych w regionie a także kwestię kosztów nawierzchni betonowych w odniesieniu do tradycyjnych nawierzchni bitumicznych.
  Zobacz Galerię.

  ZAPROSZENIE

  W związku z realizacją Projektu
  „Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją
  poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo;
  etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn – Mrągowo”
  ,

  w ramach promocji Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych sp. z o.o. w Olsztynie,
  pełniące obowiązki Inżyniera Kontraktu,

  zaprasza w dniu 19.02.2014 r. o godz. 10:00

  na konferencję otwierającą projekt na temat:
  „Nowoczesne nawierzchnie betonowe na drogach lokalnych”


  w Restauracji PRZYSTAŃ w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej 3.
  Konferencja będzie miała charakter informacyjno-promocyjny.
  W programie przewidziane są prezentacje 4 prelegentów, 2 przerwy kawowe i obiad.

  Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.

  W dniu 12 listopada 2013 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych "OSTRADA" sp. z o.o. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych dotyczących Projektu "Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn – Mrągowo" .

  W dniu 28 października 2013 r. z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjno-Budowlanych sp. z o.o. w Olsztynie została podpisana umowa na świadczenie usługi, której przedmiotem jest zarządzanie i nadzór nad realizacją kontraktu pn. "Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn – Mrągowo".

  4 czerwca 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, występującym jako Wspólna Instytucja Zarządzająca, i Beneficjentem – Województwem Warmińsko-Mazurskim – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

 • Całkowity koszt projektu wynosi:
 • 5 620 596,32 EUR
 • Kwota dofinansowana z UE (71,10%):   
 • 3 996 243,98 EUR
 • Wkład własny Beneficjenta (28,90%):
 • 1 624 352,34 EUR

  wstecz Kliknij poniżej aby przesłać
  swoje opinie lub uwagi

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Logo ZDW  Logo Warmii i Mazur