Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie – Boćwinka i Grabowo- Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego)

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013

Nr projektu: WND-RPWM.05.01.06-28-022/10

KOSZT PROJEKTU [1]

Całkowity koszt zadania: 59 234 805,14 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  42 718 384,47 PLN

 

CZAS REALIZACJI:

Okres realizacji projektu: 26.10.2011 - 28.09.2013

 

ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Warmińsko - Mazurskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn

tel. 089 526 19 00, fax. 089 539 98 76

 

WYKONAWCA:

Konsorcjum firm:

Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sp. z o.o.

z siedzibą w Olecku (19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12) – Wiodący Partner Konsorcjum

Bilfinger Berger Budownictwo S.A.

z siedzibą w Warszawie (kod: 02-672, ul. Domaniewska 50A) - Partner Konsorcjum

 

INŻYNIER KONTRAKTU:

Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A.

z siedzibą w Warszawie (kod 03-215, ul. Jagiellońska 88, Bud. 51 BC, lok. 36)

 

FIRMA PROJEKTOWA:

Konsorcjum firm:

OCSC Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie (kod 03-733, ul. Targowa 24) - Lider

O’Connor Sutton Cronin & Associates Ltd z siedzibą w Dublinie (9 Prussia Street, Dublin 7, Ireland) - Partner

 

PRZEDMIOT PROJEKTU:

 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650  o łącznej długości 16,31 km:

na odcinku Banie Mazurskie – Boćwinka – 6,08 km

Grabowo- Gołdap – 9,65 km

ul. Paderewskiego w Gołdapi  – 0,58 km

 

Realizowana inwestycja położona jest w północnej części województwa warmińsko- mazurskiego:

- na odcinku Banie Mazurskie- Boćwinka przebiega po śladzie istniejącej drogi wojewódzkiej  nr 650 przez miejscowości Wróbel, Stadnica, Surminy na terenie powiatu gołdapskiego i gmin Banie Mazurskie oraz Gołdap.

 

- na odcinku Grabowo- Gołdap przebiega po śladzie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 650 przez miejscowości Grabowo, Marcinowo, Wronki Wielkie i przez miasto Gołdap na terenie powiatu gołdapskiego i gmin Gołdap oraz Miasta Gołdap.

 

- odcinek ul. Paderewskiego zlokalizowany w powiecie gołdapskim, gminie Gołdap.

 

 

OPIS PROJEKTU:

Zakres projektu obejmuje:

 

a)      Wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni drogowej z 80kN/oś do 100kN/oś                    (z możliwością wzmocnienia do 115kN/oś)

b)      Przebudowę istniejących obiektów inżynieryjnych – 2 obiekty mostowe oraz 30 przepustów

c)       Budowę zatok autobusowych- 20 szt.

d)      Przebudowę skrzyżowań -19 szt.

e)      Budowę/ przebudowę ścieżek rowerowych – 0,58 km

f)       Budowę/ przebudowę ciągów pieszo- rowerowych – 1,15 km

g)      Przebudowę  istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z budową nowych elementów kanalizacji deszczowej i urządzeniami podczyszczającymi wodę opadową

h)      Przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą

i)        Korektę korony drogi do szerokości normatywnej z uwzględnieniem poszerzeń wynikających  z projektowanych azyli dla pieszych oraz wlotów dróg poprzecznych na skrzyżowaniach

j)        Przebudowę poboczy w dostosowaniu do skorygowanrego przebiegu niwelety i trasy drogi

k)      Regulację poboczy

l)        Korektę łuków poziomych i pionowych

m)    Zagospodarowywanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego

n)      Budowę stałego oznakowania poziomego i pionowego

 

 

 

 

 

 

 

Parametry projektowe

 

Odcinek Banie Mazurskie -Boćwinka

·      Klasa techniczna drogi                                                                    - „G”

·       Prędkość projektowa                                                                     - 60km/h poza terenem zabudowy

 

                                                                                                - 50km/h na terenie zabudowy

·      Szerokość jezdni                                                                               - 2x3,00m

·      Pobocza                                                                                               - 2x1,5m

·      Dopuszczalne obciążenia nawierzchni                                     - 100 kN/oś z możliwością                                                                                                                                             wzmocnienia do 115kN/oś poprzez                                                                                                                         dobudowę w przyszłości warstw                                                                                                                              górnych nawierzchni

·      Chodniki szerokość                                                                          - 2,00m przy jezdni oraz 1,50m                                                                                                                                   odsunięte od jezdni

·      Ścieżki rowerowe szerokość                                                        - 2,50m

 

Odcinek Grabowo- Gołdap

 

·      Klasa techniczna drogi                                                                    - „G”

·       Prędkość projektowa                                                                     - 60 km/h poza terenem zabudowy

                                                                                                - 50 km/h na terenie zabudowy

·      Szerokość jezdni                                                                               - 2x3,00m

·      Pobocza                                                                                               - 2x1,5m

·      Dopuszczalne obciążenia nawierzchni                                     - 100 kN/oś z możliwością                                                                                                                                             wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez                                                                                                                        dobudowę w przyszłości warstw                                                                                                                              górnych nawierzchni

·      Chodniki szerokość                                                                          - min. 2,00m przy jezdni

Odcinek ul. Paderewskiego w Gołdapi

 

·      Klasa techniczna drogi                                                                    - „G”

·      Prędkość projektowa                                                                     - 50 km/h na terenie zabudowy

·      Szerokość jezdni                                                                               - 7,00 m

·      Szerokość chodnika                                                                         - 3,00 m

·      Szerokość pasa zieleni                                                                    - 3,00 m                                                               

·      Szerokość opaski                                                                              - 0,50 m

·      Pochylenie poprzeczne jezdni                                                    – 2,0%

·      Pochylenie chodnika                                                                       - 2,0%

·      Szerokość pasa ruchu zasadnicza                                               - 3,5 m

·      Szerokość dodatkowego pasa ruchu na lewoskręty          – 3,0 m

·      Kategoria ruchu                                                                                - KR-3

·      Dopuszczalne obciążenie nawierzchni                                     – 115 kN/oś

 

 

 

 

  

 

 

STAN PRZED REALIZACJĄ

odcinek Banie Mazurskie - Boćwinka:

odcinek Grabowo - Gołdap:

 

OKRES REALIZACJI

odcinek Banie Mazurskie - Boćwinka:

 

odcinek Grabowo - Gołdap:

 

 

 

 

 

 

 

 

STAN PO REALIZACJI

odcinek Banie Mazurskie - Boćwinka:

odcinek Grabowo - Gołdap:

Gołdap – ul. Wojska Polskiego:[1] Wg uchwały w sprawie dofinansowania projektu